« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Obec Písečná - Výběrové řízení na obsazení místa - Referent výstavby a životního prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15631962090phpgoxvwk.pdf
Obec Písečná
790 82 Písečná 123
okres Jeseník
<br>
<br> tel.: 584 423 122 e-mail: podatelna@pisecna.cz bank.spojení: ČS,a.s.IČO: 00303160 ID DS: 6mebuay
fax: 584 423 330 www: www.pisecna.cz č.účtu: 1820097359 / 0800 DIČ: CZ00303160
<br>
<br>
<br>
Obec Písečná oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů na
<br> obsazení místa
<br>
Referent výstavby a životního prostředí
<br> Popis pracovního místa: vedení agendy investičních i neinvestičních staveb,agendy územního
plánování a stavebního řádu,místních komunikací,životního prostředí
<br> Předpoklady pro podání přihlášky:
• státní občanství České republiky,u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
• XXX XXX.XX let
• svéprávnost
• občanská a morální bezúhonnost
• ovládání jednacího jazyka
<br> Požadavky:
• ukončené středoškolské vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo
<br> bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního,architektonického nebo
právnického směru nebo ukončené středoškolské vzdělání v jiném oboru s podmínkou min.2
leté praxe v oblasti stavebnictví,architektury,životního prostředí či oblasti veřejné správy
(nutno doložit čestným prohlášením);
<br> • znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v
platném znění,včetně jeho prováděcích vyhlášek; zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném
znění,zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny v platném znění a dalších
souvisejících předpisů
<br> • znalost práce na PC (MS Windows,MS Office,internet apod.)
• velmi dobré komunikační schopnosti
• samostatnost a spolehlivost
• zdravotní způsobilost
<br> Výhoda:
• praxe ve veřejné správě
• zkušenosti s výkonem stavebně technických činností
• zvláštní odborná způsobilost v problematice související s náplní práce pracovního místa
• znalost práce v programech MISYS a GEOVAP případně jiném geografickém informačním
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3137362

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz