« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Sdělení o uzavírce pozemní komunikace - v obci Dlažkovice v úseku železničního přejezdu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení o uzavírce pozemní komunikace - v obci Dlažkovice v úseku železničního přejezdu
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 23207/2019 dle rozdělovníku
<br>
<br> Č.j.: ODSH 70724/2019
Vyřizuje:
Tel/fax.:
Mobil:
E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 10.července 2019
<br>
<br>
<br> Sdělení o uzavírce pozemní komunikace
<br>
Dne 8.7.2019 obdržel odbor dopravy silničního hospodářství městského úřadu Lovosice
žádost společnosti AŽD Praha s.r.o <.>,Žirovnická 2/3146,106 17 Praha 10 o povolení úplné uzavírky
silnice III/23756 v obci Dlažkovice,v úseku železničního přejezdu,nacházejícího se na pozemku
parc.č.423 v k.ú.Dlažkovice.Důvodem uzavírky je rekonstrukce tohoto železničního přejezdu <.>
K uzavírce dojde v době od 29.7.2019 do 2.8.2019 <.>
<br>
<br> Shora uvedené informace poskytujeme ve smyslu ust.§ 24 odst.2 zákona č.13/1997 Sb.o pozemních
komunikacích <.>
<br> Pokud jsou Vám známy skutečnosti,díky kterým by byla plánované stavební práce omezeny <,>
neprodleně nás o této skutečnosti informujte <.>
<br>
<br>
Bc.XXXXXXXX XXXXXXX v.r <.>
silniční technik odboru dopravy a SH
Městského úřadu Lovosice
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br> Rozdělovník:
- Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
- Obec Dlažkovice,Dlažkovice 62,410 02 Lovosice
- Obec Podsedice,Podsedice 29,410 02 Lovosice
<br>
<br> Č.j.ODSH 70724/2019 str.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.ODSH 70724/2019 str.3
<br>
<br>
<br>
Č.j.ODSH 70724/2019 str.4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2019-07-10T06:56:08+0000
Not specified

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz