« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP - Malšín - testování soutěžního vozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7_001.pdf
TestoVací úsek rallye Malšín sšs Ostrov - Kyselov
<br> Mm.<.> mn HANZAL REALIZACE DavauiHn ZNACENI U TH diam 253329 3m m CESKÉ aunemwce lei.nm m or: an nc 06597510 mmmwmammm.maximum-'
<br> HÚFŠFW
<br>.o d' 6,„ evza © 3 I' " v ' za; y © POUCIE 91;st REPUBLIKY _ (&$ / KRAJ_SKE REDITELSTVI POLICIE 308 J_IHOCE_SKÉI;|O KRAJE 14 UZEMNI ODBOR ČESKÝ KRUMLOV
<br> DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT 331 23 ČESKY KRUMLOV.TOVÁRNÍ 165
<br> Šibeniční vrch.A
<br> „ 737 7-'2
<br> Šicí-“Z; -.| J_- Ostrý
<br> 733
<br> Warm: 'n
<br> /
<br> 31„ 22V &'
<br> \© '.<,>
<br> yac-lu \:
<br> D.L.r
<br> »»—.<.>.<,>
<br> / '( 3 [ „rr—i.\-.h FENT- K F."ĚŽI'"
<br> _ DOLNÍ _,JILOVICE *._ Uzavřený úsek
2019-35293.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
MUCK 36478/2019/ODSH/Au
S-MUCK/35293/2019/ODSH/Au
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 11.07.2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
ČK motorsport s.r.o <.>,IČO 26102811,K.Světlé 2/2238,370 04 České Budějovice
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 03.07.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích – místních komunikacích Města Vyšší Brod a Obce Malšín,přesněji - místní komunikace
Ostrov na Šumavě ↔ Kyselov,dále viz.DIO z důvodu konání akce:
<br>
<br> Sportovní motoristická akce – testování soutěžního vozidla <.>
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný
správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích <,>
v platném znění,v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření Krajského
ředitelství Policie Jihočeského kraje,územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu (dále jen
"orgán policie") č.j.: KRPC-793-175/ČJ-2019-020206 ze dne 25.06.2019,přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikací takto:
<br>
<br>  Dotčené komunikace: místní komunikace mezi obcí Malšín,místní část Ostrov na Šumavě a
<br> obcí Kyselov (na pozemku parc.č.3051 v k.ú.Ostrov na Šumavě a
<br> pozemku parc.č.1401/3 v k.ú.Bolechy)
<br>  V úseku: kyvadlová uzavírka úseku Ostrov na Šumavě ↔ Kyselov
<br> viz.DIO v příloze
<br>  Komu se stanovuje: žadateli
<br>  Důvod žádosti: testování soutěžního vozidla
<br>  Termín: dne 24.července 2019 v době od 8:00 do 18:00 hodin
<br>  Velikost dopravní značky: základní
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3134658

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz