« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Usnesení o přerušení řízení - JON.CZ s.r.o. - pokládka telekomunikačního kabelu v obci Polepy, k.ý. Polepy a k.ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

JON.CZ s.r.o._k.u. Polepy k.u. Kolin_pokladka telek.kabelu v obci Polepy_usneseni_preruseni rizeni (432,7 kB)
<.> /5
<br> Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I,e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231,fax: +420 321 720 911,e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160,Kolín I
<br>
<br> Naše čj.: MUKOLIN/SU 69168/19-zak
JON.CZ s.r.o <.>,IČO 27918076
Radlická 3301/68
Smíchov
150 00 Praha 5
<br> Naše zn.: SU 7153/2018
<br> Počet listů: 5
Příloh/listů: 0
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: tereza.zakova@mukolin.cz
<br> Datum: 10.07.2019
<br>
<br>  pozemek pozemková parcela číslo 151,260,261,290,291,347,22/1,24/1,4/2,22/2,4/3,19/6 <,>
19/8,136/1,140/12,140/17,140/4,145/2,146/103,146/104,146/109,146/110,146/111,146/112 <,>
146/115,146/116,146/118,146/119,146/120,146/18,146/30,146/38,146/59,148/1,153/18 <,>
153/4,153/5,153/8,157/15,159/20,170/1,171/6,18/13,195/4,252/1,252/13,258/1,258/17 <,>
258/18,258/20,258/22,258/25,258/26,258/27,258/28,258/29,258/30,258/34,258/35,259/1 <,>
259/16,259/17,259/18,259/19,259/3,259/8,262/1,262/2,262/3,264/12,264/5,264/6,264/9 <,>
269/1,269/5,274/1,274/11,274/6,274/8,274/9,275/1,275/10,275/13,275/14,275/15,275/2 <,>
275/7,275/8,275/9,276/1,89/23 v katastrálním území Polepy u Kolína,pozemek pozemková
parcela číslo 3784,1945/20,2001/2,2911/37,3776/3 v katastrálním území Kolín; pokládka
telekomunikačního kabelu v obci Polepy
<br>
<br>
Usnesení
<br> Výroková část:
Městský úřad Kolín,odbor výstavby - stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen "stavební zákon")
a v souladu s § 64 odst.1 písm.a) správního řádu
<br>
přerušuje
<br> řízení o nařízení odstranění stavby optického kabelu společnosti JON.CZ s.r.o.v Kolíně V v obci Polepy
(pozemek pozemková parcela číslo 151,260,261,290,291,347,22/1,24/1,4/2,22/2,4/3,19/6,19/8 <,>
136/1,140/12,140/17,140/4,145/2,146/103,146/104,146/109,146/110,146/111,146/112,146/115 <,>
146/116,146/118,146/119,146/120,146/18,1...

Načteno

edesky.cz/d/3134626

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz