« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Zahájení stavebního řízení - úprava místní komunikace ul. Lipanská, k.ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mesto Kolin_Kolin III_Lipanska ul._uprava mistni komunikace_oznameni zah. stav.rizeni (51,3 kB)
<.> /3
<br> Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I,e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231,fax: +420 321 720 911,e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160,Kolín I
<br>
Naše čj.: MUKOLIN/SU 69282/19-Dur
Město Kolín,IČO 00235440
Karlovo náměstí 78
Kolín I
280 02 Kolín 2
<br> v zastoupení
<br> REINVEST spol.s r.o <.>,IČO 65410840
K Novému dvoru 897/66
Lhotka
142 00 Praha 411
<br> Naše zn.: SU 14530/2019
<br> Počet listů: 3
Příloh/listů: 0
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: martin.duris@mukolin.cz
<br> Datum: 10.07.2019
<br>
<br>
ul.Lipanská,Kolín III na pozemku p.č.2921/1,85/16,84/13,k.ú.Kolín
- úprava místní komunikace v ul.Lipanská,Kolín III
<br> ___________________________________________________________________________
<br>
Oznámení
zahájení stavebního řízení
<br>
Dne 29.05.2019 podalo Město Kolín,IČ 00235440,Karlovo náměstí 78,Kolín I,280 02 Kolín 2 v zastoupení
spol.REINVEST spol.s r.o <.>,IČO 65410840,K Novému dvoru 897/66,Lhotka,142 00 Praha 411 (dále jen
„stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení pro stavební úpravy: úprava místní komunikace
ul.Lipanská,Kolín III na pozemku p.č.2921/1,85/16,84/13,k.ú.Kolín.Dnem podání žádostí bylo zahájeno
stavební řízení ve výše uvedené věci <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace.Dojde k vybourání stávajících konstrukcí vozovky a
provedení nové skladby vozovky <.>
<br> Městský úřad Kolín,odbor výstavby - stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
stavebního zákona a příslušný dle ustanovení § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích v platném znění,oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst.1 stavebního zákona <,>
zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům <.>
<br> U projednání žádosti o stavební povolení,v souladu s ustanovením § 112 odst.2 stavebního zákona <,>
upouští stavební úřad od ohledání na...

Načteno

edesky.cz/d/3134625

Meta

Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz