« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Opatření obecné povahy (Veřejnou vyhláškou) – omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu – v obcích Kořenice a Ratboř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

14517-2019 69137-2019_Opatreni_obecne_povahy_-_omezeni_uzivani_pitne_vody-Ratbor Korenice-Vodos (218,9 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 727 938,e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
sídlo odboru: Sokolská 545,Kolín II
<br>
<br> VODOS s.r.o <.>
Legerova 21
Kolín III
280 02 KOLÍN
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Oprávněná
úřední osoba:
<br> Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OZPZ 69137/19-ben
OZPZ 14517/2019
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX <,>
Bc.XXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
sarka.benesova@mukolin.cz
<br>
Počet listů:
<br> Příloh/listů:
1
0/0
<br>
Datum: 09.07.2019
<br>
Opatření obecné povahy
<br> (Veřejnou vyhláškou)
<br> Městský úřad Kolín,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst.2 písm.b) zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a
kanalizacích,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 25 a § 172,§ 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní řád),v souladu s ustanovením § 15 odst
4 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích,ve znění pozdějších předpisů,na základě
návrhu ze dne 26.06.2019 od společnosti VODOS Kolín,s.r.o <.>,IČ: 475 38 457,Legerova 21,Kolín III <,>
jako provozovatele skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu a dodavatele vody pro obec Kořenice
a Ratboř
<br>
OMEZUJE UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
a to s okamžitou platností a trváním do 30.09.2019
<br>
v obcích Kořenice a Ratboř spočívající v zákazu zalévání zahrádek,kropení travnatých porostů <,>
napouštění bazénů,mytí aut,dopouštění vlastních zdrojů (vlastní studny,dešťové akumulace)
apod <.>
<br> Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým
účelům a také k napájení zvířat <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Dne 26.06.2019 požádala spol.VODOS Kolín,s.r.o <.>,IČ: 47538457,Legerova 21,Kolín III,jako
provozovatel skupin...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz