« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Nástavba a stavební úpravy objektu - apartmány - včetně odstavných stání, č.p. 284, Lipová -lázně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15629357110phphnkhrc.pdf
Městský úřad Jeseník,Masarykovo nám.1/167,790 01 JESENÍK – doručovací adresa
<br> Odbor stavebního úřadu a územního plánování,pracoviště Tovární 4/1287,790 01 JESENÍK
<br>
Tel.: +420 584 498 111 E-mail: zuzana.peckova@mujes.cz
ID datové schránky: vhwbwm9 Internet: www.jesenik.org
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br>
Odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> Č.j.dokumentu: MJ/35793/2019/OSUUP/Pěč Jeseník 12.07.2019
Sp.značka: MJ/33250/2019
(Uvádějte vždy v korespondenci)
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a pro podepisování: Ing.Zuzana Pěčková
Telefon: +420 584 498 107/email: zuzana.peckova@mujes.cz
<br>
<br> ABV CENTRUM a.s <.>
Rytířská 4/411
110 00 Praha
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
ABV CENTRUM a.s <.>,IČO 29057566,Rytířská 4/411,110 00 Praha <,>
které zastupuje TUMVIA s.r.o <.>,Ing.XXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Adolfovice XX,XXX XX Bělá
pod Pradědem
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 27.6.2019 žádost o změnu stavby před jejím dokončením na stavbu:
<br> NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - APARTMÁNY - VČETNĚ ODSTAVNÝCH
STÁNÍ
<br> Lipová-lázně,Horní Lipová
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku st.p.116/3,parc.č.845/41,845/42,845/43,1666,1494/8,1494/9
v katastrálním území Horní Lipová.Uvedeným dnem byla zahájena změna stavby před jejím
dokončením ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
Stavba obsahuje:
- Jedná se o změnu stavby před jejím dokončením na již povolenou stavbu rozhodnutím o
<br> umístění a povolením stavby ze dne 8.8.2008 pod č.j.MJ/30699/13/OSMI/Š.Změna se dotýká
změny umístění parkoviště pro objekt (dojde k úpravám uspořádání parkovacích míst).Další
změny týkají vnitřních změn objektu (schodiště,kotelna,úprava dispozice apartmánu v 5.NP) <,>
které nebudou mít vliv na okolí <.>
<br>
<br> MěÚ Jeseník,Odbor stavebního úřadu a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (s...

Načteno

edesky.cz/d/3134600

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz