« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Žernoseky - Rozpočtové opatření č.1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Žernoseky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

V.Žernoseky - rozpočet po rozpočtovém opatření č. 12019.pdf
Obec Velké Žernoseky,IČ: 00264610 KEO-W 1.11.290 / Uc19z
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 11.7.2019
<br> 1 / 11
Rozpočtové změny - schválený rozpočet - XXX XXXX
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz
Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
upravený
<br> Rozpočtová
změnaPopis
<br> 0000
<br> 0000000000000 11110000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 500 000,00 1 530 000,00 30 000,00
<br> 0000000000000 11120000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 30 000,00 30 000,00 0,00
<br> 0000000000000 11130000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 130 000,00 130 000,00 0,00
<br> 0000000000000 11210000 Daň z příjmů právnických osob 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00
<br> 0000000000000 11220000 Daň z příjmů právnických osob 80 000,00 91 000,00 11 000,00
<br> 0000000000000 12110000 Daň z přidané hodnoty 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00
<br> 0000000000000 13400000 Poplatek za provoz systému sch 260 000,00 260 000,00 0,00
<br> 0000000000000 13410000 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 0,00
<br> 0000000000000 13430000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000,00 50 000,00 0,00
<br> 0000000000000 13450000 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 5 000,00 0,00
<br> 0000000000000 13610000 Správní poplatky 3 800,00 3 800,00 0,00
<br> 0000000000000 13810000 Daň z hazardních her 30 000,00 30 000,00 0,00
<br> 0000000000000 15110000 Daň z nemovitostí 850 000,00 850 000,00 0,00
<br> 0000983480000 41110000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 25 000,00 29 000,00 4 000,00
<br> 0000000000000 41120000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 134 200,00 134 200,00 0,00
<br> 0000131010000 41160000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 90 000,00 90 000,00 0,00
<br> 0000000000000 41210000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 60 000,00 60 000,00 0,00
<br> Org: 0000 45 000,00 **6 903 000,006 858 000,00
<br> 45 000,000000Celkem Par: ***6 903 000,006 858 000,00
<br> 2141 Vnitřní obchod
<br> 0000000000000 23242141 Přijaté nekapitálové příspěvky 3 000,00 3 00...
V.Žernoseky - rozpočtové opatření č. 12019.pdf
Obec Velké Žernoseky,IČ: 00264610 KEO-W 1.11.290 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 11.7.2019
<br> 1
Rozpočtové opatření č.1 / 2019
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX XXX,XX XX 000,00 1 530 000,000000 0000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1)
<br> 000000000 1122 80 000,00 11 000,00 91 000,000000 0000 000 Daň z příjmů právnických osob 2)
<br> 000098348 4111 25 000,00 4 000,00 29 000,000000 0000 000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo3)
<br> 1 605 000,00 45 000,00 1 650 000,00celkem:0000Paragraf *
000000000 2324 0,00 40 000,00 40 000,000000 3314 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4)
<br> 0,00 40 000,00 40 000,00celkem:3314Paragraf Činnosti knihovnické *
000000000 2119 5 000,00 1 000,00 6 000,000000 3319 000 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5)
<br> 5 000,00 1 000,00 6 000,00celkem:3319Paragraf Ostatní záležitosti kultury *
000000000 2321 0,00 20 000,00 20 000,000000 3399 000 Přijaté neinvestiční dary 6)
<br> 0,00 20 000,00 20 000,00celkem:3399Paragraf Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostře *
000000000 2321 0,00 2 000,00 2 000,000000 3421 000 Přijaté neinvestiční dary 7)
<br> 0,00 2 000,00 2 000,00celkem:3421Paragraf Využití volného času dětí a mládeže *
000000000 2324 10 000,00 80 000,00 90 000,000000 3612 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8)
<br> 10 000,00 80 000,00 90 000,00celkem:3612Paragraf Bytové hospodářství *
000000000 2324 0,00 21 000,00 21 000,000000 3631 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9)
<br> 0,00 21 000,00 21 000,00celkem:3631Paragraf Veřejné osvětlení *
000000000 2119 0,00 2 000,00 2 000,000000 3639 000 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10)
<br> 0,00 2 000,00 2 000,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
000000000 2324 0,00 5 000,00 5 000,000000 3699 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11)
<br> 0,00 5 000,00 5 000,00celkem:3699Paragraf Ostatní záležitosti bydlení,komunál.služeb a ...

Načteno

edesky.cz/d/3134347

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Žernoseky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz