« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Lipanská - zábor staveniště při přístavbě muzea (Krystal)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Lipanská (staveniště Krystal)
VRH DOPRAVNÍHQ ZNAČENÍ = ZÁBOR cnonnničí,v— “NL“ “%$/NĚJ
<br> Dopravní značení:.' flv A 15 _1+__._,_ Práce ;.<.> ! CZK C 148 — ňJÉný příkaz ',<,> $%“ 2 Přejdi na.druhou stranuzžíp
<br>.2 _ hm,—Šli? PFO označení; 0 14 uzaV1rky; „.<.> - „z; 2 & Q
<br> “v __
<br> Čh-ódn _í k
<br> 7% 6+5 +M <,>
<br> Příloha cfŠ
<br> Stanovisko ve smys\u ustanovení
<br> 525/1 z.č.13/1993? Sb <.>,„ <.>,<.> _
<br> 577/2b) z.č.361/2000 Sb <.>,“ ; _ _.„Objekt ' — domu"
<br> Policie ČR.Kraiské ředinelstvr policie Libereckého kraje
<br> W.AF,b bl N “ \ '1' " Uzemnlod Orda once n.<.> míří,V'.! Ě % ik :; Dopravni inspektorát " 0
<br> +6“ [% „\\
<br>._kómunikače
<br> "3.:abžamc nad Nisou
<br> Odsou'nlaseno dne: 19.th Zó/(Él,\ OZ.:
<br> C.I.KRPL- 2/9333? /č.!-m,'É! 18010521/ <.>,_ „ŽV _ ','a,—' áyaýš - (JL,-h - _.“I.A"
<br> :;I <,>
<br> ON.HM
<br> Platnost omezena Podpir' Vf" do: z r.pc.-r.lng.XXXX XXXXXXX
<br> Policie ČR,]akožta dotčený organ vyd.závazné stanovisko,s návrh:-3m !; :
<br> na bezpečnost a ;.na pozemních ko "
<br> n-rr—
<br> požadavkům na bw,provozu na pozemníc
<br> “chodník <.>,-
<br>.<.> mamm— „x./w
<br> I)! I:.v _ Š.„„ ;.ŠR.<.>.<.> a <.>,„ zmr— - „.s—£ >,<.>.<.>.<.>.<.> mmvHa :.<.> ;< <.>,>:.<.>,<.>.;.l.<.> ; „mrmz % : _ \,<,>.:.„.<.> <.„J „=,u.<.>.<.> <.>,<.> 1 $,<.> „š.<.> _._ __.Fa.<.>._.<.>.<.> : bx.<.> šaýšé \\ Ba šál: r.<.>.—a \.\ \ __ \\,_ __ \.„ \
<br> „& \.\
<br>.<.> TĚX.<.>._zliš.<.>.<,>
<br>.<.>.<.> 2.3.<.>.<.>.<.> č.5.E!.=.<.>.:!:.<.>.i : „55:31 x.<.> ln) Zn.:.<.> í ::.<.>.<.>.<.> í.<.> =.-.\.<.>.<.>.<.> __
<br> za.<.>.: v; > ŠŠŠ; : ví?.: Ž; E!.<.>.=.<.>.; Ě.tt: „„.<.> I.<.>
<br>.: cEQ—„<u>
<br> _ ?:
<br> Page 1/1

Načteno

edesky.cz/d/3134102

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz