« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronájem prostor sloužících podnikání v objektu Jungmannova 31, Praha 1 - kancelář HOM-5092/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronájem prostor sloužících podnikání v objektu Jungmannova 31, Praha 1 - kancelář HOM-5092/2019
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA v zastoupení TRADE CENTRE PRAHA a.s <.>
<br> Oznamuje Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr Pronajmout následující prostory sloužící podnikání v objektu:
<br> Jungmannova 31,Praha 1 stavba č.p.36,která je součástí pozemku parc.č.717 v k.ú.Nové Město
<br> 4.patro 11,50 m2 kancelář
<br> Záměr č.643/19 Poučení: Podle výše citovaného ustanovení zákona o hlavním městě Praze mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to prostřednictvím společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s <.>,se sídlem Praha 2,Blanická 1008/28,120 00 Praha 2,písemně v souladu s Pravidly pro výběrová řízení na pronájem,která jsou uveřejněna na webových stránkách této společnosti,tj.www.tcp-as.cz,v termínu nejpozději do posledního dne zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> TRADE CENTRE PRAHA a.3.si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo výběrové řízení zrušit.Dále má právo Pravidla výběrového řízení dodatečně změnit,případně doplnit,zejména si vyhrazuje právo požádat zájemce vprůběhu výběrového řízení o doplnění jejich nabídek,příp.vyzvat stávajícího nájemce k dorovnání nejvyšší cenové nabídky.TRADE CENTRE PRAHA &.s.upozorňuje,že vyloučí všechny nabídky za účelem nájmu provozování směnárny,upomínkového prodeje skla a výrobků zněj,prodeje upomínkových předmětů,suvenýrů,dárkových předmětů a XXX podobných.Dále si vyhrazuje právo zamítnout pozdější případné žádosti o změnu účelu nájmu,vedoucí k některému z výše uvedených využití <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> TRADE CENTRE PRAHA a.s <.>,Blanická 1008/28,120 00 Praha 2
<br> Podpis: / ( / 42 % Mon/ika Čiverná vedoucíbbchodního oddělení TRAEIE'CENTRE PRAHA a.s <.>
<br> Blanická 1000/23,120 00 Praha 2 DIČ: ozon/lomí; IČ: 00409316

Načteno

edesky.cz/d/3133349

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz