« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: " rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634 v úseku No

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-00607.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV
Stavební úřad
Kaplická 439,Český Krumlov,tel.: 380 766 801,380 766 800
<br>
<br>
Sp.zn.<.> : S-MUCK 00607/2019-Ma
Č.j.: MUCK 36047/2019 Český Krumlov,dne 08.07.2019
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXXXX
<br> ROZHODNUTÍ
PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ROZHODNUTÍ
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Výroková část:
<br> Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění,(dále
jen "stavební zákon") na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí,kterou dne
04.01.2019 podal:
<br> Jihočeský kraj,zastoupený Ing.Jiřím Klásou,vedoucím odboru dopravy a silničního
hospodářství,Krajského úřadu Jihočeského kraje,IČO 70890650,U Zimního stadionu 1952/2 <,>
České Budějovice 7,370 01 České Budějovice 1 <,>
<br> který je zastoupen na základě plné moci společností ZESA spol.s r.o <.>,zastoupená Ing.Radkem
Lukešem,jednatelem společnosti,IČO 48202592,Jírovcova 1620/21,České Budějovice 3,370 01
České Budějovice 1 <,>
<br> (dále jen "žadatel"),podle § 93 odst.3 stavebního zákona
<br> p r o d l u ž u j e
<br> do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí spis.zn.S-
MUCK 52145/2015-Ma ze dne 16.11.2016 na stavbu:
<br> " rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková <,>
5.etapa - obchvat Bližší Lhoty (km 6,430 - km 7,580)"
<br> Bližší Lhota,Horní Planá
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.302,303,341,1629/1,1629/2,1629/4,1629/5,1630,1631 <,>
1632/2,1632/3,1644/1,1648/1,1648/2,1648/3,1648/9,1648/12,1649/1,1649/2,1650/1,1650/6 <,>
1650/8,1650/9,1650/13,1651/1,1653,1660/1,1660/2,1660/6,1665/1,1665/2,1675/2,1676/5,1676/6 <,>
1677/4,1677/5,1678/1,1679/1,1680,1681/1,1681/2,1684/1,1691/1,1691/3,1691/4,2393,2395 <,>
1660/8 v katastrálním území Zvonková <.>
<br>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst...

Načteno

edesky.cz/d/3132698

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz