« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Částečná uzavírka na MK Sportovní - výkop pro přípojku VN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sportovní (u Břízek)
"f,—__?-
<br> mnm
<br> aportu v m mm
<br> ___.<.>.a! " I „( \1 \ WWW,! || | | ——'-
<br> &' ',:.<.> "\
<br> Tento dokument ie součástí systému TP online.Bvl vytvořen v elektronické podobě [ako [ediný autentický dokument <.>
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovky najeden jízdní pruh.og eoo_
<br> zz příčná uzávěra zábranou
<br> AL— minimálně3výstražnásvět|atypu1
<br> podélná uzávěra obou-strannýmí směrovacímideskami odstup max.10m
<br> 2)
<br> max.36
<br> podélná uzávěra zábradlím na straněchodníku/stezkyprocyklisty
<br> mi <.>,volny >4
<br> 20m 3
<br> prostor
<br> \r___—__ () příčná uzávěra zábranou minimálně3výstražnásvětlatypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (víz kap.6.1.2)
<br> 2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě.souběžných parkovacích &ms pruhů,chod-níků a/nebo.m- stezek pro cyklisty podle
<br> cca 50 schématB/16 až 5/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP EiB/21015

Načteno

edesky.cz/d/3130523

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz