« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Komenského a ul.U Křižovatky v k. ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

68555 (770,6 kB)
:“"íě'xíša—sě—zšěaírít ' pro pěší
<br> “| Bude zaustén bezpečný Qřistup | do nemovitostí dotčených stavbou!
<br> ' '- _ „ Í Otevřené výkopy budou zajištěny proti pádu chodců a za snřžené viditetnosti | budou osvéttenyt
<br> _.| Stávajícř dopravní značení: které bude I v kotízt s DZ přechodným nutno zakrýt!
<br> Zocpmécna osoba | at.-pracem KIEB<
<br> "c nás 4-1 'aina Tor-as Wara | |
<br> |(al-el Vaníček - Energo Final.Radim 200.Realm
<br> I-ltITEŠ 'Jf'dra
<br> ohled—Biel
<br> _ Akce
<br> ' Kutín,Komenského — výměna kabelu VN.NN
OOP PDZ Sedoz 68555 (59,3 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
SEDOZ DZ s.r.o <.>
Primátorská 296/38
180 00 PRAHA 8 - LIBEŇ
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 68555/19-car
OD carvv1 14337/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
IČ: 242 18 537
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/2
<br>
Datum: 08.07.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124,odst.6 zák <.>
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti,kterou dne 04.07.2019 podala společnost
SEDOZ DZ s.r.o <.>,Primátorská 296/38,180 00 Praha 8 - Libeň po předchozím písemném vyjádření
Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát,a po
posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77,odst.2,písm.b) zákona v návaznosti na ustanovení
§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád) dle § 77 odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul.Komenského a ul <.>
U Křižovatky v k.ú.Kolín,takto:
<br> Při realizaci uvedené akce bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO <,>
které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s
ČSN EN12899-1.Městský úřad Kolín – odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení
přechodné úpravy dopra...

Načteno

edesky.cz/d/3130369

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz