« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Masarykova a ul. Klenovecká v Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Masarykova 68463 (421,4 kB)
; III“ | [! w
<br> )
<br> luageuz G
<br> IUÁĚHĚ)
<br> 'H')l
<br> |o>| A enoxAJesew
<br> npOAouA|d aa>|nnsuo>|ag 'ou's 'Jues — JBND aa>|afmd
<br> aw
<br> :; ň-
<br> p_x.-n-
<br> :*-.<,>
<br>.mam—;
<br> I!
<br> N 13.m' n.0 < 3—1 U?." _ m _\ 0 $ m ( 2 (TJ "O '! na m4 Ch O N U'l g_i.::.LD.ul U)
<br> n:
OOP PDZ§19a-VSK 68463 (48,0 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
Výstavba sítí Kolín a.s <.>
Polepy 235
280 02 KOLÍN
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 68463/19-car
OD carvv1 14304/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
IČ: 261 15 972
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 08.07.2019
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení podle § 40
odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
na základě návrhu žadatele Výstavba sítí Kolín a.s <.>,Polepy 235,280 02 Kolín a po písemném
vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci ul.Masarykova a ul <.>
Klenovecká v Kolíně v termínu od 22.07.2019 do 13.09.2019 (viz.situační schéma s DIO)
<br>
II.podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ul.Masarykova,ul <.>
Bezručova a ul.Klenovecká v Kolíně v shora uvedeném termínu (viz.situační schéma
s DIO)
<br> z důvodu rekonstrukce plynového řadu v dané lokalitě <.>
<br>
Při rekonstrukci vodovodního řadu na shora uvedených místních komunikacích v Kolíně bude
v obvodu působnosti zdejšího orgánu státní správy osazeno přechodné dopravní značení (dále jen
DZ) dle schémat DIO,která jsou přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
Žadatel zajistí umí...

Načteno

edesky.cz/d/3130368

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz