« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Dlouhá - stavba lešení u čp. 1943/70

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dlouhá 1943 70
!
<br> _ník j.<.> "
<br> _.giénaa
<br> ' l '\M UUDH'HUIIII IU H IQUVÍ-I'Iv \? IHVU UUMU MING lnu llcmuvlluoli Dosavadní stav Novy' stav Omačenl Výmůrnparcely Dmhpozemku Omačsnl Výměra parcely mmm mmm Způs.Pomvnánísastam Wee Nivnici! vziahů mm pozemku unit" Dipl'edlázíznommlm Číslollslu Výmčndílu Omačenl parc.číslam Zpúmvyuau mnam Způsnbvydlíl mawa výměr ' * v mm: dílu !“!an ďívšíšípoz.: na rn2 na m3 “ evidcncí ha m “2053 45 00 msta st.zosa ! 42 00 zast.1.z st.2053 7707 E 45 00 celá 4; 00 ; 4 ; oo : = SEZNAM SOUŘADNIC Souřadnicový systém: S—JTSK Souřadnice pro zápis do KN kód Č _ BODU ===n= y ===|====n|= )( =n==kvality ===Pozn=== 11—119 680726.72 980653.40 3 roh budovy 11-120 680734.80 980653.45 3 roh budovy 133- 96 580721.71 980651.15 3 roh budovy l 680721.88 980651.15 3 roh budovy 2 680721.81 980653.27 3 roh budovy.“:::-=*;— _ __ ___.__.__.____„_|__ ___ ___ _ = o ' "" | | *“ “ <— ——__N ; :“ ' ! “mw-m,o | a l = 1 >? i |.í __.r — — —-== 1— l „ _ __ _ ___,_„ ___ ——-—»--———— l ( l ; L L <.>,| | l,! _ i ; —-— — —— — —,? i s.l ] | ; : g _ l _.: LL _A ! Q 2 : 1 ; O ; 9 2.1 i;; 5 "'f' :; 8 \.<.> ' í : L.; “ ! a I “* 3 l : Š ; ! ! 3 : 275/1 _,! fw.Š ::"E'ÝEf/uJ : TQ l "<: ' ; I'm : | : „.l ; | | -- _ __.l :,T <,>
<br> Dělit nebo scelovaí pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí,pokud podmínky pro ně nejsou stannvenyjlným rozhodnutím nebo opatřením <.>
<br> ! r.Náležítostmí a přesnosííodpovídé právním předpisům.Katastrální úřad,katastrální pracoviště souhlasí GEOMETRICKY PLAN mama „**,'U' ' ',-'.vymčenízměrryvnějšmoobvodu ' “" — pro budovy Vyhotovll: Ing.XXXXXX XXXXXX <.>,;" Dlouhá sa,'“ ! Jablonec nad Nisou," Číslo plánu: 4754—070/2009 * Okres: Jablonec nad Nisou „J" / Obec: Jablonec nad Nisou.f/ Katedrální ůzamí: Jablonec nad Nisou Mapový "Bt DKM Gaomuífídsy plán will ÚMČ opriuniný RM MHW: Souhlas WWW ůřldu.MIN) mm Mrak ŠÚŠQWŠWI Mk "'C'" pm W am 2 “mm “©an “""" mg.Jana Ěkšgšm'ůťá,Douvadním vlasu-um paumků byla poskytnuta mmmm se _ v harém : průběíum nlvrlnvmých no...

Načteno

edesky.cz/d/3129848

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz