« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Jednání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 6 ze dne 27.6.2019 - přehled přijatých usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZM_c._6_ze_dne_27.6.2019_-_usneseni.pdf
PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
<br>
Zastupitelstvo města 6.jednání datum konání: 27.06.2019
<br>
Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.06.2019
Číslo usnesení Název Předkladatel
0050/ZM6/2019 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města Mgr.XXXXXXX XXXXX
XXXX/ZMX/XXXX Zřizovací listina Městské knihovny v Českém Krumlově - aktualizace Rada města
0052/ZM6/2019 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 Rada města
0053/ZM6/2019 Základní škola Český Krumlov,Za Nádražím 222 - investiční příspěvek Rada města
0054/ZM6/2019 Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních památek
<br> poskytované v Programu regenerace městské památkové rezervace
Český Krumlov a v Programu regenerace městské památkové zóny Český
Krumlov-Plešivec a přidělení povinných podílů města Český Krumlov pro
rok 2019 <.>
<br> Rada města
<br> 0055/ZM6/2019 Vydání změny Změny č.1RP Vyšný v 6 lokalitách Rada města
0056/ZM6/2019 Návrh na pořízení změny ÚPO Český Krumlov v lokalitě Horní Brána <,>
<br> Rožmberská ulice,aby na pozemcích p.č.424/9 a 428/4,k.ú.Český
Krumlov,bylo umožněno realizovat rodinný dům <.>
<br> Rada města
<br> 0057/ZM6/2019 Směna pozemků se společností AA INVESTMENT Group s.r.o.Rada města
0058/ZM6/2019 Prodej pozemku parc.196/41 v k.ú.Přísečná-Domoradice konkrétní
<br> fyzické osobě
Rada města
<br> 0059/ZM6/2019 Prodej pozemku parc.č.st.3398 v k.ú.Český Krumlov-pozemek pod
stavbou garáže v majetku konkrétní fyzické osoby
<br> Rada města
<br> 0060/ZM6/2019 Prodej části pozemku parc.č.236/4 v k.ú.Vyšný konkrétní fyzické
osobě
<br> Rada města
<br> 0061/ZM6/2019 Prodej části pozemku parc.č.423/2 v k.ú.Český Krumlov konkrétní
fyzické osobě
<br> Rada města
<br> 0062/ZM6/2019 Výběrové řízení na prodej pozemku p.p.č.1061/14,kú Č.Krumlov Rada města
0063/ZM6/2019 Management Plan pro historické centrum Českého Krumlova Ing.XXXXX XXXXXXX
XXXX/ZMX/XXXX Výroční zpráva ČKRF,spol.s r.o.za rok 2018 - informativní materiál Ing.XXXX XXXXXX
<br> Projednané informace na programu jednání ...

Načteno

edesky.cz/d/3128723

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz