« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí oddělení vnitřního auditu“ Městského úřadu Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vedouci vnitrniho auditu a kontroly (282,0 kB)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br> Město Kolín
<br> zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín
<br>
v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů,vyhlašuje dne 09.07.2019 výběrové řízení na obsazení
pracovní pozice „vedoucí oddělení vnitřního auditu a kontroly“ Městského úřadu
Kolín
<br> Předpokládaný termín nástupu: ihned,případně dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: MěÚ Kolín
Počet volných pracovních míst: 1
<br> Obecná charakteristika pozice:
- Zajištění komplexní vnitřní kontroly a konzultační činnosti <.>
- Zajištění finanční kontroly na úseku hospodaření s veřejnými prostředky a to
<br> zejména při vynakládání veřejných výdajů <.>
- Organizační a koordinační činnosti spojené s finančními audity,audity systémů
<br> a audity výkonu <.>
<br> Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (11.platová třída + příplatky
dle příslušného nařízení vlády) <.>
<br> Uchazeč musí splňovat:
<br> � je státním občanem České republiky,případně cizím státním občanem,který má
v ČR trvalý pobyt <,>
<br> � dosáhl věku 18 let <,>
� je způsobilý k právním úkonům <,>
� je znalý jednacího jazyka <,>
� je bezúhonný,tj.nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst.2 zák.č.312/2002 Sb.):
<br> � pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
� pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem
<br> veřejné správy <,>
<br> 2.Požadavky zaměstnavatele:
<br> Předpoklady stanovené § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br>
� vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
<br> � požadována znalost zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,v platném
znění <,>
<br> � výhodou zvláštní o...

Načteno

edesky.cz/d/3128703

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz