« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II-369, zrušení přechodu pro chodce u penzionu ŠERÁK v k. ú. Lipová - lázně, OOP.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15626598450phphfmgkv.pdf
?ďcbuxf,o d eda; ( (daně
<br> 10/5/2019 10:34
<br> ?—
<br> %.! '.y— =“.53
<br> )
export2udfile0-15626598450phpihw6cp.pdf
Masarykovo nám.1/167,790 01 Jeseník
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství,se sídlem K.Čapka 10/1147,790 01 Jeseník
<br> Tel.: 584 498 420 E-mail: josef.liberda@mujes.cz
<br> Fax : 584 411 815 IDDS: vhwbwm9
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br>
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
Č.j.: MJ/34863/2019
<br> Sp.zn.: MJ/15809/2019/ODSH/Lib
<br> Vyřizuje/telefon: Liberda/584498420
<br> V Jeseníku dne 09.07.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Městský úřad Jeseník,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle
<br> § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
<br> policie (Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,územní odbor Jeseník,dopravní inspektorát),které
<br> bylo vydáno dne 10.05.2019 – viz zápis z MŠ ze dne 10.05.2019
<br>
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
<br> Místo místní úpravy provozu:
<br> - katastrální území Dolní Lipová,silnice č.II/369 - Přechod pro chodce u Penziónu Šerák – viz příloha č.2
<br>
<br>
Doba místní úpravy provozu:
<br> neomezeně
<br> Důvod místní úpravy provozu:
<br> Důvodem je zvýšení bezpečnosti provozu na nevyhovujícím přechodu pro chodce v průjezdním úseku silnice
<br> č.II/369 u penzionu „Šerák“ <.>
<br>
<br> Způsob provedení:
<br> Správní orgán stanoví odstranění dopravního značení (SDZ) č.IP6 „Přechod pro chodce“- oboustranně <,>
<br> včetně odstranění vodorovného značení (VDZ) č.V7a „Přechod pro chodce“,dále odstranění č.A11
<br> „Přechod pro chodce“ + č.E3a „Vzdálenost“ v k.ú.Dolní ...

Načteno

edesky.cz/d/3128674

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz