« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Dolní náměstí - stavba lešení u čp. 679

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dolní náměstí 679
&&
<br>.níkjf': _
<br> ;
<br> '.až ' ' 7-.- ' ' obffl _Škt.:.:.dom-u“ *- “
<br> :.' '3- \_ ZÁFJGLC gf ).? i ŘL :?L b.—.<.> ?—b' ' il 'TÍLLC(L\( kf 3:- UCÍČAÍMI ČC.—
<br> :PŘŠL
<br> „' [z,/ina.-r __ mmm.„<:-gm " ';;qgggg --
<br> ř'.<.>._; L'
<br> Lia; ' ( pwm „:>/2)
<br> 234 if( _C-l/zuťaz-ux-zr ( <.>
<br> !
<br> Publikace dat ISKN - Os :93ms,2 prvků.Stránka č.1 z 1
<br> 2375 232“ mg.? '
<br> 88/23.58/23 Ě? ŽÍŠ?
<br> £: :? D *? saw <,>
<br> ďďff / Př laika/\.<.>.Kar—141.33 $axr-š; šita Ámmem 14; 'emýípa <.>
<br> 22 7 5/3
<br> Doiní náměstí
<br> ( 3M _ _.4.45 305 '.<.> _,3,4%
<br> w $% %!
<br> Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000.Podrobnější informace k používání mapy,aktualizaci XXX a jejího obsahu jsou uvedeny v nágovědě ( PDF formát) <.>
<br> Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek nelze využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu <.>
<br> http ://sgi-nah1izenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2E.<.>.3.7.2019

Načteno

edesky.cz/d/3127927

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz