« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Brigádnická - pokládka zemního kabelu NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Brigádnická 205
k.ú.Jablonecké Paseky
<br> DETAIL DZ
<br> CHODNÍK UZAVŘEN,PREJDE'IE NA D-RUHOU STRANU
<br> 021
<br> Řez H1
<br> [__—;] Vykopond zemi na
<br> F ísek fr-0—4
<br> tu nigra-616 :C-lna)
<br> 1—AYKY 3x120+70.|= 9m
<br> 50 01 Kabelová vadani NN xs1 — Xl'l.Hr = 6m Nová sřavun — dle zákona 0.193120063) <.>
<br> X1?
<br> 55100 V PlLÍŘl
<br> " Pc'icne ČR.Krajské ředitel Lubereckého křaje Územní odbor Jablonecn Dopravní inspektorát
<br> “É 28.řf1na 10 '—
<br> 466 73 Jablonec nad Nisou\ ali,<.>,La ŠJ 3" ?
<br> ICJ- zd."'1 Podpl *
<br> 1 r.por.lng.Elona ML “\
<br> žto (Měl—ený orgán vydávající ;,předloženým ráuhem \ povídá obecným
<br> 37- cpečnost :: plynumst ] pro—'om mfpozem "ch komunikacích
<br> Ods hlaseno dne“ (3.3.K \: ŠÍP
<br> Platnosl 0 826113
<br> PÚ
<br> ČR
<br>,warm stano
<br> TN_C9
<br> MÍSTO STAVBY:
<br> 50“44'T.844"N,15"11'7.510"E -
<br> PROJEKTOVANÉ nové kabelové vedení NN
<br> nová.vynénénó.sýávojící připojkovó skříň SP.55
<br> projekjovmé uzennéní páskou FeZn 30x4 nm dotčená parcela KN (novou smvbou) stávající kab.vedení NN v.nkv v majejku ČEZ Dis'rrjbuce a.s <.>
<br> stávající kah.vedeni VN mkv v majetku ČEZ Distribuce a.s.nová kabelová spojka sfdvojící vodovod
<br> kanalizace splašková
<br> ochranné pásmo kabelu NN
<br> s1óvající kab.vedeni V0 v mjeiku TSJ sm'vajíci plynovod NTI.v majetku GosNeT
<br> AC 50HZ <.>
<br> Délka trasy NN: 611 Délka kwalu 1-AYKY 3x120+TO=9m Poče'l' prípojek: IRS
<br> Nwě'fovd soustava : SIPEN AC 50Hz IOOV/TN/C
<br> Ochrana před nebezpečným do1ykem : dle FNE 33 0000—1
<br> Žjvých částí : polohou.zdbranou.kryty.dvojímu izolací [čl.3.2.11 Nežívých ča'51í : oufomoHckým odpojením od zdroje té|.3.3.2.7) Ochrana před přeoěiím : dle ČSN 33 3060.38 0810.33 3301.(ól.4.6.)
<br> 230/4OOV
<br> Puzuim: pásu mamina zmícu mul JE numn vvrřčn srimícl szemí mnm:
<br> Krasl ? l : annvěmy' pruíakmnt: Zprocmmel :
<br> mom—ELEKTRO s.r.o <.>
<br> alk.Truhldře 114 $!! 51 Lunnícn nad Pupalkou
<br> &%?
<br> “ml III: M \n lI-m " |:: nun-|.<.>.<.>.uuow.<.> :
...

Načteno

edesky.cz/d/3127923

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz