« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Oznámení o zamýšleném převodu - st.p.č. 156 k.ú. Medvědice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zamýšleném převodu - st.p.č. 156 k.ú. Medvědice
ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Sídlo: Husinecká 1024/1151,130 00 Praha 3 — Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: C201312774
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Ústecký kraj,Husitská 1071/2.41502 Teplice
<br> OZNÁMENÍ o ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> v souladu s ust.& 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 1.SPÚoznamuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních části,u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu:
<br> Obec Katastrální území Emdeníe Pářcelnl Druh pozemku Pofhl parcel ctslo statu Třebenice Medvědice l 156 zastavěné plochy a nádvoří 1/1
<br> vedené u : Katastrální úřad pro Ústecký Kraj se sídlem v Ústí nad Labem,katastrální pracoviště Litoměřice
<br> 2.SPÚ v y z ý v á k podání případných námitek vlastnického právajiné osoby,a to nejpozději do 9.10.2019
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na KPU pro Ústecký kraj,Husitská 1071/2,41502 Teplice
<br> Lhůtaje zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ,neboje- li podání odevzdáno k poštovní přepravě <.>
<br> PhDr.Ing.Mgr.XXXXXXX XXXXX,MBA
<br> ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<br> datum WWW/"5 datum sejmutí oznámení 9.7.20f9 9.10.2019 P1'1J mení,Jmeno,“WL raznko a podpis příjmení,jméno,titul,razítko a podpis PFÉCOmG Obce/“13513 pracovník obce/města *) 1- Katastr nemovitostí- stavební 6 -Přídělový plán nebojiný podklad - stavebni 2 - Katastr nemovitostí - pozemkové 7 -F'řidě|ový plán nebo jiný podklad - pozemkové 3 -Evidence nemovitosti- pozemkové B Parcela zjíného katastrálního území- stavební 4 -Pozemk0vý katastr- stavební 9 —Parce|a zjiného katastrálního území- pozemkové Strana 1 z 1
<br> 5 -Pozemkový katastr - pozemkové
<br> OZNÁMENÍ o ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 130 00,lČ: 01312774 <,>
<br> v souladu s ustanovením & 20 zákona č,503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz