« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 637/82 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

67804-2019_Oznameni_o_zameru (202,9 kB)
Město Kolín
Odbor region.rozvoje a územ.plánování
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 251
e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz
<br>
Kancelář úřadu
<br>
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/ORR 67804/19-vokr
ORR 11387/2019
<br> XXXXX XXXXXXXXX
XXX XXX XXX
klara.vokralova@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1
<br>
Datum: 04.07.2019
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
Městský úřad v Kolíně,odbor regionálního rozvoje a územního plánování,oznamuje
ve smyslu § 39,odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA
<br>
prodat část pozemku parc.č.637/82 ostatní plocha,jiná plocha o výměře cca 25 000 m2
v kat.území Ovčáry u Kolína v sektoru "C2" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry dle zákresu,viz
příloha <.>
<br> Případné připomínky k tomuto záměru mohou být písemně uplatněny v době zveřejnění
v podatelně MěÚ Kolín <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou města Kolína na 27.schůzi konané dne 01.07.2019 <.>
<br>
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br>
Zveřejněno dne:
<br>
Sejmuto dne:
<br>
<br>
OLE_LINK1
67804-2019_situace_zameru (1,5 MB)

Načteno

edesky.cz/d/3125735

Meta

Územní plánování   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz