« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místní komunikaci ul. Pražská v k.ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

67146 (241,5 kB)
„.<.> „u „NN.Na? nun.<.> <.>
<br> \ ; <.>
<br>.<.> „.<.>.a./_ xmiw Gšw
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> P.<.> „,<.> __„._._ r/
<br> 5 m mm w w.<.>.: wu.„„
<br> č ú.:/„
<br>.<.>.<.>
<br> v :?: <.>,Q: „u
<br> _ „._ mmm.Š 233 *
<br>.<.>.í.<.> [!.<.> řl <.>
PDZ Tenza 67146 (45,7 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
GEOSAN GROUP a.s <.>
U Nemocnice 430
280 02 KOLÍN III
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 67146/19-car
OD carvv1 14064/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
IČ: 281 69 522
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 02.07.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77
odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě
návrhu žadatele společnosti GEOSAN GROUP,U Nemocnice 430,280 02 Kolín III ze dne
25.06.2019 a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní
odbor Kolín - Dopravní inspektorát
<br> stanoví přechodnou úpravu dopravního značení na místní komunikaci ul.Pražská
v k.ú.Kolín z důvodu umístění uliční vpusti v k.ú.Kolín (dále jen akce) takto:
<br> Při realizaci uvedené akce bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO <,>
které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu
s ČSN EN12899-1.Městský úřad Kolín – odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení
přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit,jestliže to bude vyžadovat
změna provozu nebo veřejný zájem.Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších
podmínek,zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu <.>
<br> Další podmínka:
Realizaci přechodné úpravy ...

Načteno

edesky.cz/d/3125734

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz