« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Revitalizace bytového domu č.p. 1166, ul. Lipovská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15625851480phpfc19ej.pdf
Městský úřad Jeseník,Masarykovo nám.1/167,790 01 JESENÍK – doručovací adresa
<br> Odbor stavebního úřadu a územního plánování,pracoviště Tovární 4/1287,790 01 JESENÍK
<br>
Tel.: +420 584 498 111 E-mail: zuzana.peckova@mujes.cz
ID datové schránky: vhwbwm9 Internet: www.jesenik.org
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br>
Odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> Č.j.dokumentu: MJ/34542/2019/OSUUP/Pěč Jeseník 08.07.2019
Sp.značka: MJ/26236/2019
(Uvádějte vždy v korespondenci)
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a pro podepisování: Ing.Zuzana Pěčková
Telefon: +420 584 498 107/email: zuzana.peckova@mujes.cz
<br>
<br> Společenství vlastníků bytových jednotek Lipovská čp.1166/50 Jeseník
Lipovská 50/1166
790 01 Jeseník
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br>
Společenství vlastníků bytových jednotek Lipovská čp.1166/50 Jeseník,IČO 26798085 <,>
Lipovská 50/1166,790 01 Jeseník <,>
které zastupuje CHRISTEC s.r.o <.>,IČO 28301897,Masarykovo náměstí 208,763 61 Napajedla
<br> (dále jen "stavebník") dne 21.05.2019 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> Revitalizace bytového domu
Jeseník č.p.1166,Lipovská 50
<br>
<br>
na pozemku parc.č.2406/9 v katastrálním území Jeseník.Uvedeným dnem bylo zahájeno
stavební řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
- Jedná se o zateplení bytového domu kontaktním zateplovacím systémem ETICS za použití
<br> polystyrénu EPS 70F a minerální izolace.Dále budou provedeny drobné stavební úpravy
týkající se úpravy vstupu do domu,lodžií (dozdívky,výměna výplní otvorů,nášlapné vrstvy atd.)
a bude proveden nový hromosvod.Dojde k výměně stávajícího topného zdroje za nový (2 ks
kondenzačních plynových kotlů o celkovém tepelném výkonu max.98 kW) a v souvislosti
s touto výměnou bude řešen i nový odtah spalin pomocí nového nerezového komína v trase
komína stávajícího <.>
<br>
<br> MěÚ Jeseník,Odbor stavebního úřadu a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/20...

Načteno

edesky.cz/d/3125692

Meta

Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz