« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Dolní náměstí - stavba lešení na chodníku u čp. 10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dolní náměstí 10
"'ťššái
<br> )( ZF.- Í _,mama
<br>.“ Přílóha č.4—5" k č.jéóíí'žv' ' Stanovisko ve smyslu ustanoveqz
<br> -' jg 25/1 z č 13119197.Sb.<,>
<br> Í iš 77/2b) z.0.361/2000 Sb
<br> \v- __ <.>
<br> *.'Pa'néšacd,Wnskiáfeďrtšlstvfpofkďb
<br> _ Ubereckéh hp kfaia - Územní odbor Jabtónei: n : Dopravni lnspelqórá; :: „ - 28 října 10 "
<br> _.:'.Ziff-' '.<.> 16ch
<br>.Odsquhíaseno dne:
<br> Platnost sme-zena.<.> ' ' Fm ý.<.> /;\
<br> 466 73 Jablonec nad leóixš * :::.Z |.<.>.' c <.>,-',Kam.-69417.- M1015.ian/wem „._-,<.> _ i; "'
<br> '_ ab.— ' " znam; leri'avačaloŠyá '
<br> Folíbie „ČR ]akožio dotčértg cigán \(yc'ávajici záv azné stanovisko,s návm'e'm sduhlápíď.<.>
<br> neba! odpdvídá Qb'e'cným požadavkům na bezpečnost a_ plynulost p(avozu „: ' -na' pozemních kómunikgcícn; '
<br> _._.<.> - i -.- "'Pókud budou uvede—né pqďmfniw spin i.".: - : *.: lze kbnst'a'tcvat že návrh.odpo -.' -' = 13925163va na ňezpéčncstq;
<br> " „.provozu na- pozemních kcmuwmcmh
<br> ; ZÁBĚZ—Ř'LČÍ'F ::
<br> fkěhúhiiáééj-l—f n'“
<br> „zrz-
<br> 2275/3
<br> Dolní náměstí
<br> 2873
<br> l804/ 7
<br> I804/l
<br> [BEZ/I
<br> 2065/32
<br> 229! Koželužská
<br> ' :.- - - ' 2502/8 “I?.<— 2502/1 Lučonskó Nisu _ _ _/ _ '" __ 7/5 1497 3 - - -.V.* _ __ %,<.> : É) ' _'_ / 777/1 ' _,„ 127 o.„,<.> 2055/43 - 2055/4./ _._ ' / “3.3 2756 505 2065/I0 2065/5.696/>\595/3 ' 5/42 aqsg/l Š 2758 Katastrální úřad pro Liberecký kruJ,Dkres Obec P d 2753 Kotastrólm pracovlšte Jablonec nad NISOU Jablonec nad NISOU Jablonec nad NISOU Čo IPB-'n' TLS/“Áj/ /2) _? ŠALLH IS 0 '— — : * Kat.územi Mapový llst t.Měřítko H „tk /)' *"“ Jablonec nad leou LIBEREC 2-9/43 mm a“ 0 M/ 2749,<,> " ma'iiÁmí úžas mo 'zs ' KÚPIE KATASTRALNI MAPY “WWW
<br> Manuální pracovištěxjabionec n/N,ó
<br> i 2162“ 799/(_ 2155/3
<br> Vghotovll XXXXXXXX XXXXXX
<br> Stav k
<br> Dne X.X.2010.08:00:34 05.05.2010 08:00:34
<br> ©

Načteno

edesky.cz/d/3124956

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz