« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - OOP stanovení přechodné úpravy provozu: Pořádání automobilové soutěže v okolí osady Čertyně - uzavír

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-34593.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
MUCK 34978/2019/ODSH/Au
S-MUCK/34593/2019/ODSH/Au
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 02.07.2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
ÚAMK - AUTO DESIGN RACING TEAM,IČ 75130297 <,>
<br> Skuherského 58/2243,370 01 České Budějovice
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 01.07.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích obce Dolní Třebonín a obce Kamenný Újezd v místních částech Čertyně,Záluží a
Radostice,dále viz.DIO z důvodu konání akce:
<br> Pořádání automobilové soutěže v okolí osady Čertyně
<br>
Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný
správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích <,>
v platném znění,v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření Krajského
ředitelství Policie Jihočeského kraje,územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu (dále jen
"orgán policie"),přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikací takto:
<br>
<br>  Dotčené komunikace:
<br> 1.silnice č.III/1593 – v úseku Záluží – Chlumec – objízdná trasa
<br> 2.místní komunikace obce Dolní Třebonín (na ppč.1430/3,1430/1 a 1432/3 v k.ú.Záluží
nad Vltavou) mezi místními částmi Záluží a Čertyně
<br> 3.veřejně přístupné účelové komunikace obce Dolní Třebonín (na ppč.1425,1167/12 <,>
1326/4 a 1429 v k.ú.Záluží nad Vltavou) u místní části Čertyně
<br> 4.místní komunikace obce Kamenný Újezd v místní části Radostice – objízdná trasa
<br>
<br>  V úseku: viz.DIO
<br>  Komu se stanovuje: žadateli
<br>  Důvod žádosti: Pořádání a...
001.pdf
„z.<.>
<br> Městský úřad Český Krútnlov
<br> Dopravně inženýrské opatření - úplná uzavírka,pořádání automobilové soutěže
<br> uzavřený úsek POLIClE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ BEDITELSTVI POLICIE JIHOCESKEHO KRAJE 4
<br> ÚZEMNÍ ooeoa ČESKÝ KRUMLOV DOPRAyNI INSPEKTORAT _,381 23 CESKY KRUMLOV.TOVARNI 165
<br> Dopravné inženýrské opatření úplná uzavírka,pořádání automobilové soutěže
<br> Opalice
<br> <.>
<br> /'*._ v __ " ; ' Phi-ť \ & 53.9.49
<br>.- “'\l—s f „gv Městský úřad český Krumloy Rattbstlce \X onaon DOPRAVY A SILNIČNÍHU HOSPODAŘýWi
<br> Kr.lihu 381 01 ryb
<br> Pokání
<br> ryb __,u"
<br> Chlumec POLICIE ČEŠKÉ REPUBLIKY KRAJ_SKE BEDETELSTVE Poa.<.>.; JIHOCESKEHO KRAJE 1 Územní ooeoe ČESKÝ KRUMLUJ DOPRAVNI iNSPEKTOFiAT
<br> uzavreny USGk - _ _ - _ _ _.- SPOJOVBCÍ ÚSGk 381 23 ČESKÝ KRUMLOV,TOVÁRNÍ 1654

Načteno

edesky.cz/d/3122245

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz