« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - OOP stanovení přechodné úpravy provozu: Povolení ZU MK - oprava poklopů ve vozovce - Horní Brána, No

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-31856.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
MUCK 35239/2019/ODSH/Au
S-MUCK/31856/2019/ODSH/Au
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 04.07.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
POKLOPSYSTEM s.r.o <.>,IČO 61172375
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 14.06.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích v intravilánu města Český Krumlov (dále viz.DIO) z důvodu realizace stavebních prací:
<br>
<br> „Oprava šachetních poklopů na kanalizační síti Města Český Krumlov“
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.(1) písm.c) a odst.(5) zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření Krajského
ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu (dále
jen „orgán policie“),přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>
<br>  Dotčené komunikace : místní komunikace - ulice „Stinná“,před č.p.490
<br> místní komunikace - ulice „Stinná“ a „Středová“- křižovatka
<br> komunikace/silnice - ulice „Rožmberská“,před č.p.254
<br> místní komunikace - ulice „Křížová“,u č.p.82 a 71
<br> místní komunikace - ulice „Tichá“,před č.p.125
<br> místní komunikace - ulice „U Stromovky“,před č.p.74
<br> • V úseku : viz.přílohy
<br>
• Komu se stanovuje : žadateli
<br>
• Důvod žádosti : oprava propadlých šachetních poklopů kanalizačních sítí ve vozovce
<br>
<br> • Termín : od 15.07.2019 do 31.07.2019 - XXX.X prac.dny v termínu
<br>
• Velikost dopravní značky : základní
<br>
<br> • Provedení dopravního značení (typ) : přenosné SDZ dle DIO v příloze
<br> v provedení dle vyjádření orgánu Polic...
POKLOPSYSTEM_Potvrzene_situace_DIO.pdf
' č.p.490
<br> mna
<br> JH uI.St
<br> „\"—\
<br> 990“ <.>
<br> Q Pan.-.in" (HRT/=.9 Penam.:— Miku
<br> "> | [|-
<br> “>.ll-
<br> ln-u
<br> Jx \"
<br> 1--
<br> lI-o
<br> „:.:
<br> Schéma 8:24
<br> Umm wm mm na mmm <.>
<br> Ulítlá ?H- I.—
<br> ! pom-.: L.::vúzz Jxvgum'h nm; ; “m'a mu 05 rv: Imm nr.—tim
<br> uíxčr—z am"—'a 'iew d);řa-„nm iuo'nnšučžm."(duu'nn stromu ! Šer WAN “Q.-r zn.—+ nem.-
<br> U mu.-v by u.v mví'wm pumu-r ma'-.“fv.- kan.M7!
<br>.;
<br> i : pr.-pw.; i- „“u/mtm 53le ccm; mnlwv um: „m.v:.oxun zn:—'.<.> mu; 31:07 am mv: mawa: mm na.<.> 55" n_ „.<.> —„n mu.! 552 55cm sax—mtmr
<br> *; qummitowzui L' "150 :mču srt—léna na
<br> 4
<br> v
<br> KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
<br> POLICIE CESKÉ REPUBLIKY
<br> JIHOČESKÉHO KRAJE LIZEMNI ODBOR CESKY KRUMLOV
<br> DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
<br> 381 23 ČESKÝ KRUMLOV,TOVÁRNÍ 165
<br> 2.a.) JH ul.Stinná x Středová
<br> ? F'Wn'um Hymn-.r,© F'ťllíiICI'; T [JíÍ'
<br> o Pension GERTA
<br> :) 43? ? Pension Nika
<br> QR'p'Jílinřl
<br> DcnliiGí'i l'iOI'ť IIC kil ©
<br> I I AW
<br> I I nn.—r:.I L—n—y) "" II- %.<.>.'._ ' lh.">.[|- >' ? :.<.> I I ! 5 I; I J ! 3 :; _ ___— „a Ah _____ Š ŠŠŠÉ “š a? za; ŠŠŠ—těžším ŠŠŠ „M_l šššš ŠŠŠ; ŠŠŠ; šaf ;;: gv,I šiř; ;gššgg ;: ;;š a;; %;; &% “ší“ 33%; ::ž- zak—"š“ 2 4.332; šg * Šgš *;gša 3; a ; ši =— * a; se 3? š ;; % š,** ““FGL'ICIECE' SKÉ—R'E'PUEIBLIKIť
<br> KRAJvSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOCESKEHO KRAJE 4 UZEMNI ODBOR CESKY KRUMLOV
<br> DOPRAVNÍ |N$PEKTORÁT._ 381 23 ČESKY KRUMLOV.TOVAHNI 165
<br> 2.b.) JH ul.Stinná x Středová
<br> ? “vn.-nun mnch-v
<br> % 61
<br>.zb & © Pťťllldll TGP
<br> ? Pension GERTA
<br> ©? ? Pension Nika
<br> 99.F'o-nzliw <,>
<br> Punta-n II;)IIIIl.k-Jx ?
<br> I;
<br> » ! %“ šššš šíšššf ŠŠŠ? ĚŠĚŠ ŠŠŠ %“ - ;gšš až Í; Š; ŠŠiĚŠ ŠŠŠ ŠŠĚŠ ŽŠ š ššgg já?? 3: ŠŠŠ" *; olší gs Ššš gs; 23? ŽŠ a“ i š__„ %? šš __ = I
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> KRAJ$KE BEDITELSTVI POLICIE JIHOCESKEHO KRAJE 4 UZEMNI ODBOR CESKY KRUMLOV
<br> DOPRAVNI IN_SPEKTORÁT _,381 23 CESKY KRUMLOV,TOVARNl 165
...

Načteno

edesky.cz/d/3122244

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz