« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí sekretariátu vedení města Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vedouci SS (282,1 kB)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br> Město Kolín
<br> zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín
<br>
v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů,vyhlašuje dne 04.07.2019 výběrové řízení na obsazení
pracovní pozice „vedoucí sekretariátu vedení města“ města Kolín
<br> Předpokládaný termín nástupu: ihned,případně dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: MěÚ Kolín
Počet volných pracovních míst: 1
<br> Obecná charakteristika pozice:
- Zajišťování organizační a koordinační činnosti agendy samosprávy <.>
- Zajišťování administrativní a organizační práce sekretariátu starosty; sjednávání
<br> a organizování pracovních jednání,příprava podkladů pro jednání,pořizování zápisů
z jednání; účast na poradách vedení,zasedání Zastupitelstva města a zastupování
na schůzích Rady města a pořizování zápisů z těchto jednání současně se
zabezpečením přípravy a průběhu jednání Rady města,Zastupitelstva města
a porad vedení; příprava návrhů na Radu města a Zastupitelstvo města za vedení
města; denní korespondence,její evidence,vypravování včetně archivace
a skartace vzniklých písemností na svěřeném úseku
<br>
Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (10.platová třída + příplatky
dle příslušného nařízení vlády) <.>
<br> Uchazeč musí splňovat:
<br> � je státním občanem České republiky,případně cizím státním občanem,který má
v ČR trvalý pobyt <,>
<br> � dosáhl věku 18 let <,>
� je způsobilý k právním úkonům <,>
� je znalý jednacího jazyka <,>
� je bezúhonný,tj.nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst.2 zák.č.312/2002 Sb.):
<br> � pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
� pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem
<br> veřejné správy <,>
<br> 2.Požadavky zaměstnavatele:
<br>
� vysokoškolské vz...

Načteno

edesky.cz/d/3122210

Meta

Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz