« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí Odboru investic a územního plánování MěÚ Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vedouci odboru investic (279,3 kB)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
Město Kolín
zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín
<br>
<br>
v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků <,>
vyhlašuje dne 04.07.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „vedoucí“
Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín <.>
<br> Počet volných pracovních míst: 1
Předpokládaný termín nástupu: ihned,případně dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Kolín
<br> Obecná charakteristika pozice:
Vedoucí odboru řídí,koordinuje a kontroluje práci svého odboru; plní úkoly uložené
zastupitelstvem města,radou města nebo vedením MěÚ; odpovídá za splnění všech
úkolů odboru a za spolupráci s ostatními odbory a orgány obce; za svou řídící činnost
odpovídá tajemníkovi <.>
Odbor investic a územního plánování komplexně zajišťuje přípravu a realizaci stavebních
zakázek města,vede agendu veřejných stavebních zakázek.Vykonává přenesenou
působnost v oblasti územního plánování jako úřad územního plánování <.>
<br>
Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (11.platová třída + příplatky
dle příslušného nařízení vlády) <.>
<br> Nabízíme:
<br> � zaměstnanecké benefity,např.flexibilní začátek/konec pracovní doby,dovolená 5
týdnů,příspěvek na vzdělávání,3 dny zdravotního volna (sickdays)
<br> � možnost získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
� zázemí otevřeného moderního úřadu
<br>
<br>
Uchazeč musí splňovat:
<br> 1.Předpoklady stanovené § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br> � je státním občanem České republiky,případně cizím státním občanem,který má
v ČR trvalý pobyt <,>
<br> � dosáhl věku 18 let <,>
� je způsobilý k právním úkonům <,>
� je znalý jednacího jazyka <,>
� je bezúhonný,tj.nebyl pravom...

Načteno

edesky.cz/d/3122209

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz