« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - oznámení na ÚD-prodej Fleischmann

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud_fleischmann_001.pdf
M UC K 35248/2019/OSM/Raj
<br> OZNÁMENÍ podle ©“ 39 zák.č.128/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů
<br> Město Ceský Krumlov oznamuje
<br> záměr prodeje pozemku parc.č.236/4 v k.ú.Vyšný o \ýměře cca 839 1112 (dle přiložené/10 zákresu) konkrétní jjtzicke' osobě (dle předložené žádostl) za kupní cenu,stanovenou znaleckým posudkem,vyhotoveným na náklady žadatele,t.j.za cenu v místě a čase obvyklou <.>
<br> Vwěšeno: 3.7.2019 Seinu/Io:
<br> v zastoupení XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3121520


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz