« Najít podobné dokumenty

Město Přerov - OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - "I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přerov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-138762.pdf
Magistrát města Přerova
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
<br> Oddělení dopravně správních agend
<br> Bratrská 34,750 11 Přerov 2
<br> pracoviště: nám.T.G.Masaryka 16,telefon: +420 581 268 111 (ústředna),fax: 420 581 268 697
<br> Spis zn.: MMPr/138762/2019/IV Přerov,dne 24.6.2019
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> MMPr/147172/2019/IV
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> iveta.vicanova@prerov.eu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích
<br> 87/2019
<br>
<br> Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu jako
<br> příslušný správní orgán,podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),postupem podle Části šesté Opatření obecné povahy zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává opatření obecné povahy
<br>
<br> dočasného zákazu zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na krajských silnicích a místních komunikacích v okr.Přerov v rámci stavební akce
<br> „I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“
<br> Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu <,>
<br> na základě písemného návrhu společnosti M-SILNICE a.s <.>,IČO 42196868,Husova 1697,530 03
<br> Pardubice 3,kterou zastupuje ZNAKOM s.r.o <.>,IČO 26264641,Zengrova 2694/4,Brno-Židenice <,>
<br> 615 00 Brno 15 (dále jen „navrhovatel“) ze dne 12.6.2019,po projednání s Policií České republiky <,>
<br> Krajským řed...
stanoveno.pdf
<.>.„wi—„„on—
<br> n>o._m»_ mummE „wbmamž.<.> ::-.<.>.N.„©Q.\Q.N.<.>.<.>.<.> „mn.—D.ŠWŠŘÉŠÉŠ.<.> S
<br> Ozm>Oz<Fw
<br>.„Emma šmmmmmušš
<br> N <m<._m
<br>.lilllliilncl.<.>.ul.ll||.l
<br> l.<.>.<.>.<.> ia.<.>.all.<.>.-|! 55.1.<.> <.>
<br> Cl\\\\
<br> n.l.<.>.; 11:31! !! <.>
<br> x_n-1.111.<.> :.:
<br> erJagd 933un ;gnsgBe—„q.<.>.<.>.<.> Í5lUZl_'ŠÚ'"l-ŽHZGUG “A“/;gfazv/zmijzau“ 'i'?
<br> ONEAONVLS
<br>,:
<br> -“.-J_'_._/,_7'___.<.> W Exar-ygg? &%?
<br> m
<br> sm Homuzgrao aovnus ZVdVlÉ!
<br> mu.-mnmm-mn u
<br>.<.>.<.>.-.— ( <.>
<br> 11mm
<br> „' ; fwáaamságwumm

Načteno

edesky.cz/d/3121480

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přerov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz