« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Třebenice, Loucká

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Třebenice, Loucká
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Spisová zn.: MULO 2246312019
<br> č.J,: oosn 6399712019 |— —|
<br> Vyřizuje:: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Tel./fax: XXX XXX XXX
<br> Mobil: 603 295 722
<br> E-mail: ladislav.horvath©,meulovo.ez
<br> Datum: 2.července 2019 L _I VEREJ NA VYH LASKA
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy Zveřejnění návrhu mistni úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Lovosice odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení 5 124,odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),jako příslušný správní úřad na úseku místních komunikací a silnic 11.a III.třídy vobvodu rozšířené působnosti Městského úřadu Lovosice
<br> o z n a m u j e v souladu s ust.© 171 a násl.části Šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy — stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dále-jen „návrh opatřeni“),spočívající v umístění svislé dopravní značky: „IP 12 — Vyhrrmené parkoviště“ s dodatkovou tabulkou E13 s uvedením konkrétní registrační značky vozidla na pozemní komunikaci Ill/23 756 v ul.Loucká v Třebenících,na pozemku parc.č.2564/1 v k.ú.Třebenice,vzálivu,naproti domu čp.22,dle přílohy č.1 a ve vyznačení vodorovné dopravní značky: „ VI Úf— Vylirozenéparko víštěpm vozidlo přepravig'ícr' osobu těžce postiženou “,na stejném místě,dle přú'oli y č.1 na dobu neurčitou,nejdéle však po dobu platnosti rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace za účelem
<br> zřízeni vyhrazeného parkovacího místa pro osobu ZTP — Ladislava Repašiho <.>
<br> V souladu s š 172,odst.4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 20.6.2019 obdržel zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Lovosice žádost Ladislav...

Načteno

edesky.cz/d/3120189

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz