« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: "Vybudování kanalizační přípojky - ulice Tovární, Český Krumlov"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-33619.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 34934/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/33619/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 02.07.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,Odštěpný závod Dopravní stavby JIH,Kájov,IČO 48035599 <,>
Pražská tř.58/495,370 04 České Budějovice
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 25.6.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích podle ověřeného DIO z důvodu akce:
<br> "Vybudování kanalizační přípojky – ulice Tovární,Český Krumlov" <.>
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném
znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích,po písemném vyjádření
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního
inspektorátu (dále jen „orgán policie“) č.j.: KRPC-793-173/ČJ-2019-020206 ze dne 24.6.2019 <,>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>  Dotčená komunikace: místní komunikace ulice Tovární,Český Krumlov podle DIO – viz.příloha <.>
<br>  V úseku: dotčené pozemní komunikace - viz.DIO příloha <.>
<br>  Komu se stanovuje: SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,Odštěpný závod Dopravní stavby JIH,Kájov <,>
IČO 48035599,Pražská tř.58/495,370 04 České Budějovice <.>
<br>  Provedení dopravního značení: dle vyhlášky č.294/2015 Sb.– přenosné SDZ podle schváleného
DIO v příloze <.>
<br>  Termín: ode dne nabytí právní moci rozhodnutí povolení uzavírky č.j.MUCK 34931/2019/ODSH
do 18.7.2019 <.>
<br>  Odpovědná osoba: p.Zbyněk Soukup,...
priloha_zu_tovarni_072019.pdf
DIO ÉĚWÍGÍGISKY;PÍLPŠJÉŠ
<br> DIO - napojení kanalizační přípojky " * etapa 1
<br> -.<.>._ _„_ _ 'St-.- "
<br> DOMORADIGE
<br> E131'1 PŘEcgnn UZAVREN
<br> E1
<br> CHUDNÍK NAPRIJTI
<br> CHUDNÍK UZAVŘEN
<br> znusuupu 7.2 DOLICEE ČESKÉ HEPU
<br> „ _,_? _ ; „ BUKY „mnam AHAJvSKb REDITELSWÍ POLICIE pnunmm „J:HOCESKfří—ío KRAJ :
<br> PRUTĚIŠÍ STRANU ' * L
<br> UZEMNÍODBOP ČES* '
<br>,? _ <.>,KYi “' ?OHRNMIINSPEKTDRÁT (,WJMLOV Jan 23 CESKY KRUMLOV,TOVÁRNÍ 155
<br> Pozn;
<br> Bude zachována minimálníšíře komunikace 3 m.V případě velké intenzity provozu bude provoz řízen proškolenými pracovníky.Déíka pracovního místa bude cca 10 m <.>
<br> DIO - napojení kanalizační přípojky
<br> _,V |: M © DUPRAVNÍZNACENI ypracova XXXXX XXXXX Objednatel: Swietelsky Kájov
<br> Jan Nevšímal- JANEV Tel.; 739 533 959 V'k _ ETAPA1 Legenda: Provozovna: Planá 85 E-mailzvacekůianeucz y res- 370 01 České BUděÍUViW Datum“ červen 2019 A A 15 v navržené přechodné dopravní značení
<br> W;q - pracovní místo výkop
<br> DIO - napojení kanalizační přípojky
<br> etapa 2
<br> Nad Tratí
<br> CHUDNÍK UZAVŘEN
<br> CHDDNÍK
<br> ll ZOD SHOPU
<br> UZAVVŘEN PŘEJDETE NA PRUTÉIŠÍ smuu
<br> CHDDNÍK ZA ZEIEI SHUPEM
<br> “UZAVŘEN PRngiÉTE NA PRUTEJSl STRANU
<br> Pozna
<br> Bude zachována minimálníšlT'e komunikace 3 m.V případě velké intenzity provozu bude provoz řízen
<br> proškolenými pracovníky.Délka pracovního místa bude cca 10 m <.>
<br>.<.> '2'9 ?llfletelš'ťi _;PÍÍPPJ'ĚĚ <.>
<br> DOMORADICE
<br> DIO - napojení kanalizační přípojky
<br> \- <.>
<br> Jan Nevšímal- JANEV Provozovna; Planá 85 370 UI České Budějovice
<br> (_) DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXX
<br> Objednatel: Swietelsky Kájov Tel.: XXX XXX 959,E-mail:vacek©ianeucz Vykres: ETAPA 1
<br> Datum: Červen 2019
<br> DOLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ BEDITELSTV! POLiCIE „ili—ICCEQKEHO KRAJE 4 uzmul QDBOR ČESKÝ KRUMLOV ')OPFiA\_/N| INSPEKTORÁT,<.> 581 2.3 CESKY KRUMLOV.TOVARNI 165
<br>.g 13 m
<br> Enga:
<br> & A 15 - navržené přechodné dopravní značen...

Načteno

edesky.cz/d/3119416

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz