« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Medvědice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Medvědice
OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení revize katastru nemovitostí
<br> Obec Třebenice podle ustanovení ?; 38 odst.1 písm.a) zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) <,>
<br> oznamuje
<br> na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Litoměřice (dále jen „katastrální úřad“) č.j.RO-16/2019—506,že v katastrálním území Medvědice obce Třebenice bude zahájena
<br> revize katastru nemovitostí <,>
<br> která potrvá od 2.9.2019 přibližně do 31.3.2020 <.>
<br> Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu.Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná.V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu <.>
<br> V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti,vyplývající z ustanovení 5 37 odst.1 katastrálního zákona,zejména povinnost
<br> a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednáni vyslat svého zástupce <,>
<br> b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí,a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu,která změnu dokládá,nejedná-li se o listiny,které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí <,>
<br> c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru <.>
<br> Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu
<br> potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit
<br> do ukončení revize,bude informace o tomto nesouladu zveřejněna
<br> na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického
<br> a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru
<br> nemovitostí <.>
<br> Podpis a razítko:
<br> Oznámení vyvěšeno dne: Oznámení sňato dne:
<br> POVINNOST PODAT PŘIZNÁNÍ K DANIZ NEMOVITOSTI
<br> Vdůsledku revi...

Načteno

edesky.cz/d/3118026

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz