« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Záměr pronájmu nebytových prostor za účelem podnikání v budově č.p. 87 v k.ú. Třebenice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu nebytových prostor za účelem podnikání v budově č.p. 87 v k.ú. Třebenice
:>,i/A Zg/ý
<br> č.j.: TRE—l488/2019
<br> Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
<br> Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku dle 5? 39 odsí.] zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>
<br> Záměr pronájmu nebytových prostor za účelem podnikání,nacházejících se ve zdravotním středisku v budově č.p.87 na st.p.č.634 v ulici Sokolská,v obci a k.ú.Třebenice,o celkové výměře
<br> 24,07 m2 Specifikace prostor: Místnost Výměra v m2 (3.137 kancelář 17,10 Č.139 sociální zařízení 3,24 Č.119+130chodba(1/3) 3,73 Celkem 24,07
<br> Energetický štítek obálky budovy je k dispozici na Městském úřadu Třebenice <.>
<br> Xýše náimu: minimální měsíční náiemné ve výši 100,— Kč/mllměsíc + zálohy na služby s nájmem spojené <.>
<br> Nájemní vztah bude sjednán od 1.8.2019 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců.Předkládání nabídek:
<br> Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené jménem,příjmením a adresou žadatele (název firmy,sídlo,lC) a nadpisem: „Pronájem — nebytové prostory za účelem podnikání“ <.>
<br> Žádost musí obsahovat:
<br> 1.nabídnutou cenu za lml/měsíc 2.příjmení ajme'no žadatele,adresu trvalého pobytu,datum narození (název firmy,sídlo,to)
<br> Posledním dnem termínu pro předložení nabídek je 18.7.2019 (do 14:00 hodin).Nabídky zasílejte na adresu Městský úřad Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice nebo doručte osobně na podatelnu Městského úřadu Třebenice <.>
<br> Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat z předložených nabídek <.>
<br> Nebytový prostor bude možné si prohlédnout,a to po dohodě s panem Václavem Vágnerem,technikem města (tel.606 054 303) <.>
<br> Schválila Rada města Třebenice dne 24.6.2019 usnesením č.l 1/16/2019 <.>
<br> Datum zveřejnění 2.7.2019
<br> “flíiiěšio ' *rasesmce
<br> Vyvěšeno: 2.7.2019 Bude sejmuto: 18.7.2019
<br> //
<br> Ing.XXX XXXXX starostka

Načteno

edesky.cz/d/3118020


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz