« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Oznámení o nálezu zvířete ze dne 18.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15620540290php7x97wx.pdf
Město Jeseník
<br> Masarykovo nám.167/1,790 01 Jeseník,IČ: 00302724
<br> Městská policie se sídlem: Dukelská 718/6,790 01 Jeseník
<br> Městský úřad,odbor životního prostřední,pracoviště: XXXXX XXXXX XXXX/XX,XXX XX Jeseník
<br> _______________________________________________________________________________________________
<br> O Z N Á M E N Í
<br> NÁLEZU ZVÍŘETE <,>
<br> které si nálezce nechce ponechat
<br> Město Jeseník oznamuje,v souladu s ustanovením § 1053 odst.1 a § 1059 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,nález zvířete zjevně určeného k zájmovému chovu (pes) <.>
<br> Popis zvířete: Pes,hnědé barvy s delší srstí,kříženec jorkširského teriéra
<br> Datum,čas,místo nálezu: 18.06.2019 v 13:20 na ulici Sadové v Jeseníku
<br>
<br> Poučení: Nálezce zvířete prohlásil,že nechce ke zvířeti nabýt vlastnické právo za předpokladu,že si je do dvou
<br> měsíců od vyhlášení nálezu nevyzvedne jeho (původní) vlastník.Město Jeseník může zvíře svěřit neodvolatelně osobě
<br> provozující útulek pro zvířata.Tato osoba může se zvířetem volně nakládat,pokud se o něj nikdo nepřihlásí do 4
<br> měsíců ode dne,kdy jí bylo zvíře svěřeno,respektive kdy byl vyhlášen nález zvířete <.>
<br> Č.j.: MP-0693/2019
<br> Informace k nalezenému zvířeti může podat Odbor životního prostředí MÚ Jeseník (tel.584 498 456) nebo Městská
<br> policie Jeseník (584 401 260) <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz