« Najít podobné dokumenty

Město Hora Svaté Kateřiny - Rozpočtové opatření č. 5/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hora Svaté Kateřiny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO č. 5/2019
Město Hora Svaté Kateřiny KEO-W 1.11.290 ! UcDBx
<br> Rozpočtové změny roku 2019 zpracovano: 2752019
<br> strana: 1 v ' v ' “ Rozpoctove opatrenl c.5 VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 6112 5023 000 469 224,00 97 420,00 566 644,00 Odměny členů zastupitelstva 2) 000000000 0000 6112 5032 000 48 000,00 8 770,00 56 770,00 Zdravotnipojištěni Paragraf 6112 celkem: 517 224,00 106 190,00 623 414,00 Zastupitelstva obci * Org: 0000 celkem: 517 224,00 106 190,00 623 414,00 VÝDAJE celkem 517 224,00 106 190,00 523 414,00 F INANCOVANI N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 8115 000 -2 562 211,71 106 190,00 -2 456 021,71 Změna stavu krátkodobých prost Paragraf 0000 celkem: -2 562 211,71 106 190,00 -2 456 021,71 * Org: 0000 celkem: -2 562 211,71 106 190,00 -2 456 021,71 FINANCOVÁNÍ celkem -2 562 211,71 106 190,00 -2 456 021,71
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> VÝDAJE XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX xxxx xxxx 594 224,00 105 190,00 700 414,00 Zastupitelstva obci VÝDAJE celkem 594 224,00 105 190,00 700 414,00 FINANCOVÁNÍ XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX sxxx xxxx -3 111 211,71 105 190,00 -3 005 021,71 FINANCOVÁNÍ celkem -3 111 211,71 105 190,00 -3 005 021,71
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření &.5
<br> ad 1) mimořádná odměna místostarosty,zvýšení odměny místostarosty <,>
<br> ad 2) zdravotni pojištění k 5023
<br> V souladu s ustanovením 15 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením 1770512019 na zasedání dne 26.06.2019 <.>
<br> Zpracoval: Leona Krajíčkova' dne' 27.6.2019

Načteno

edesky.cz/d/3116668


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hora Svaté Kateřiny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz