Město Hora Svaté Kateřiny

Město, městys, obec, MČ
Okres Most

http://horasvatekateriny.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hora Svaté Kateřiny
Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny

Datová schránka: pm9beby
E-mail: obecni.urad@horasvatekateriny.cz, starosta@horasvatekateriny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 10. 2019 Návrh rozpočtu SORKH pro rok 2020
11. 10. 2019 Usnesení ZM ze dne 9.10.2019
11. 10. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
30. 09. 2019 Veřejná vyhláška - stavební povoleni VTL Plynovod
30. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
30. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
30. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019
30. 09. 2019 Usnesení Zastupitelstva města ze dne 18. 9. 2019
30. 09. 2019 Záměr prodeje pozemku p. č. 464
30. 09. 2019 Záměr prodeje nemovitého majetku, stavby č. p. 76, p. č. 42 a pozemků p. č. 67/1, 73, 69/2, 72/2, 2725/2
30. 09. 2019 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva města dne 9. 10. 2019
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - uzavírka silnice - 21. 9 - 22. 9. 2019
09. 09. 2019 Program 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
04. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
25. 07. 2019 Veřejná vyhláška - umístění přechodného dopravního značení
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - VTL Plynovod
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
16. 07. 2019 Záměr č. 7/2019 prodej pozemkových parcel
04. 07. 2019 Usnesení ZM ze dne 26. 6. 2019
02. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
02. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
02. 07. 2019 Schválený Závěrečný účet města Hora Svaté Kateřiny za rok 2018
02. 07. 2019 Protokol Město Hora Svaté Kateřiny
02. 07. 2019 Protokol Základní a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny
27. 06. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hora Svaté Kateřiny za rok 2018
27. 06. 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2/12M) k 31. 12. 2018
27. 06. 2019 Rozvaha k 31. 12. 2018
27. 06. 2019 Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018
27. 06. 2019 Příloha k 31. 12. 2018
27. 06. 2019 Rozvaha k 31. 12. 2018 - PO Základní a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny
27. 06. 2019 Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018 - PO Základní a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny
27. 06. 2019 Příloha k 31. 12. 2018 - PO Základní a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny
27. 06. 2019 Protokol
27. 06. 2019 Rozvaha k 31. 12. 2018
27. 06. 2019 Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018
27. 06. 2019 Příloha k 31. 12. 2018
27. 06. 2019 Inventarizační zpráva k Inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2018
18. 06. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města
18. 06. 2019 Veřejná vyhláška - prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí - stavba VTL Plynovod DN 1400
05. 06. 2019 Závěrečný účet Ústeckého kraje 2018
05. 06. 2019 Střednědobý výhled Ústeckého kraje 2020
30. 05. 2019 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
30. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
29. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
27. 05. 2019 Opis výsledků hlasování v okrsku Hora Svaté Kateřiny
22. 05. 2019 Záměr č. 6/2019 - pronájem bytu
16. 05. 2019 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu - mostky Svahová
14. 05. 2019 Přehled vyvěšených dokumentů města Hora Svaté Kateřiny

XML