« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Schválený Rozpočet města Jablonec nad Nisou na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4. rozpočtová opatření 2019
Příjmy
Schválený Provedené Úprava Rozpočet
<br> ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený
0000000999 Městská policie 2 004 0 0 2 004
0000001000 Kancelář tajemníka 15 377 6 277 -981 20 673
0000002000 Odbor správní 15 342 0 0 15 342
0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 260 55 180 5 56 445
0000004000 Odbor humanitní 5 119 6 577 432 12 128
0000005000 Odbor ekonomiky 1 053 794 59 750 211 1 113 755
0000005555 FZÚB 21 681 0 0 21 681
0000006000 Odbor technický 94 632 227 106 94 965
0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 46 816 21 969 1 845 70 630
0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 2 995 0 0 2 995
0000009000 Kancelář primátora 1 536 0 0 1 536
<br> Celkem 1 260 556 149 980 1 618 1 412 154
<br> Výdaje
Schválený Provedené Úprava Rozpočet
<br> ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený
0000000999 Městská policie 38 649 0 0 38 649
0000001000 Kancelář tajemníka 179 405 9 790 -945 188 250
0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 35 204 55 414 -170 90 448
0000004000 Odbor humanitní 162 762 -1 159 963 162 566
0000005000 Odbor ekonomiky 148 252 -17 938 -7 623 122 691
0000005111 Péče o zaměstnance 5 877 0 0 5 877
0000005555 FZÚB 21 681 0 0 21 681
0000006000 Odbor technický 298 888 54 405 2 740 356 033
0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 353 426 49 468 6 453 409 347
0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 661 0 0 661
0000009000 Kancelář primátora 15 751 0 200 15 951
<br> Celkem 1 260 556 149 980 1 618 1 412 154
<br> IV <.>
rozpočtová opatření
<br> města Jablonec nad Nisou
v roce 2019
<br>
<br> Daňové příjmy 742 766 0 -2 714 740 052
11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 347 000 0 -2 714 344 286
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 338 000 0 0 338 000
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 37 766 0 0 37 766
<br> 15 Majetkové daně 20 000 0 0 20 000
<br> Nedaňové příjmy 116 598 15 214 3 196 135 008
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 98 516 9 750 3 055 ...
3. rozpočtová opatření 2019
Příjmy
Schválený Provedené Úprava Rozpočet
<br> ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený
0000000999 Městská policie 2 004 0 0 2 004
0000001000 Kancelář tajemníka 15 377 3 260 3 017 21 654
0000002000 Odbor správní 15 342 0 0 15 342
0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 260 47 221 7 959 56 440
0000004000 Odbor humanitní 5 119 6 577 0 11 696
0000005000 Odbor ekonomiky 1 053 794 59 750 0 1 113 544
0000005555 FZÚB 21 681 0 0 21 681
0000006000 Odbor technický 94 632 227 0 94 859
0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 46 816 21 969 0 68 785
0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 2 995 0 0 2 995
0000009000 Kancelář primátora 1 536 0 0 1 536
<br> Celkem 1 260 556 139 004 10 976 1 410 536
<br> Výdaje
Schválený Provedené Úprava Rozpočet
<br> ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený
0000000999 Městská policie 38 649 0 0 38 649
0000001000 Kancelář tajemníka 179 405 6 773 3 017 189 195
0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 35 204 47 455 7 959 90 618
0000004000 Odbor humanitní 162 762 -1 159 0 161 603
0000005000 Odbor ekonomiky 148 252 -9 118 -8 820 130 314
0000005111 Péče o zaměstnance 5 877 0 0 5 877
0000005555 FZÚB 21 681 0 0 21 681
0000006000 Odbor technický 298 888 46 385 8 020 353 293
0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 353 426 48 668 800 402 894
0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 661 0 0 661
0000009000 Kancelář primátora 15 751 0 0 15 751
<br> Celkem 1 260 556 139 004 10 976 1 410 536
<br> III <.>
rozpočtová opatření
<br> města Jablonec nad Nisou
v roce 2019
<br>
<br> Daňové příjmy 742 766 0 0 742 766
11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 347 000 0 0 347 000
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 338 000 0 0 338 000
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 37 766 0 0 37 766
<br> 15 Majetkové daně 20 000 0 0 20 000
<br> Nedaňové příjmy 116 598 15 214 0 131 812
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 98 516 9 750 0 108 266
<br> 22 Přijaté s...
2. rozpočtová opatření 2019
Příjmy
Schválený Provedené Úprava Rozpočet
<br> ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený
0000000999 Městská policie 2 004 0 0 2 004
0000001000 Kancelář tajemníka 15 377 1 367 1 893 18 637
0000002000 Odbor správní 15 342 0 0 15 342
0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 260 47 221 0 48 481
0000004000 Odbor humanitní 5 119 5 338 1 239 11 696
0000005000 Odbor ekonomiky 1 053 794 59 750 0 1 113 544
0000005555 FZÚB 21 681 0 0 21 681
0000006000 Odbor technický 94 632 0 227 94 859
0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 46 816 3 162 18 807 68 785
0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 2 995 0 0 2 995
0000009000 Kancelář primátora 1 536 0 0 1 536
<br> Celkem 1 260 556 116 838 22 166 1 399 560
<br> Výdaje
Schválený Provedené Úprava Rozpočet
<br> ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený
0000000000 0 20 0 20
0000000999 Městská policie 38 649 0 0 38 649
0000001000 Kancelář tajemníka 179 405 4 880 1 893 186 178
0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 35 204 47 455 0 82 659
0000004000 Odbor humanitní 162 762 -2 398 1 239 161 603
0000005000 Odbor ekonomiky 148 252 -9 013 -105 139 134
0000005111 Péče o zaměstnance 5 877 0 0 5 877
0000005555 FZÚB 21 681 0 0 21 681
0000006000 Odbor technický 298 888 46 158 227 345 273
0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 353 426 29 756 18 912 402 094
0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 661 0 0 661
0000009000 Kancelář primátora 15 751 -20 0 15 731
<br> Celkem 1 260 556 116 838 22 166 1 399 560
<br> II <.>
rozpočtová opatření
<br> města Jablonec nad Nisou
v roce 2019
<br>
<br> Daňové příjmy 742 766 0 0 742 766
11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 347 000 0 0 347 000
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 338 000 0 0 338 000
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 37 766 0 0 37 766
<br> 15 Majetkové daně 20 000 0 0 20 000
<br> Nedaňové příjmy 116 598 14 987 227 131 812
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 98 516 9 750 ...
1. rozpočtová opatření 2019
Příjmy
Schválený Provedené Úprava Rozpočet
<br> ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený
0000000999 Městská policie 2 004 0 0 2 004
0000001000 Kancelář tajemníka 15 377 0 1 367 16 744
0000002000 Odbor správní 15 342 0 0 15 342
0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 260 0 47 221 48 481
0000004000 Odbor humanitní 5 119 0 5 338 10 457
0000005000 Odbor ekonomiky 1 053 794 0 59 750 1 113 544
0000005555 FZÚB 21 681 0 0 21 681
0000006000 Odbor technický 94 632 0 0 94 632
0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 46 816 0 3 162 49 978
0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 2 995 0 0 2 995
0000009000 Kancelář primátora 1 536 0 0 1 536
<br> Celkem 1 260 556 0 116 838 1 377 394
<br> Výdaje
Schválený Provedené Úprava Rozpočet
<br> ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený
0000000999 Městská policie 38 649 0 0 38 649
0000001000 Kancelář tajemníka 179 405 0 4 880 184 285
0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 35 204 0 47 455 82 659
0000004000 Odbor humanitní 162 762 0 -2 398 160 364
0000005000 Odbor ekonomiky 148 252 0 -9 013 139 239
0000005111 Péče o zaměstnance 5 877 0 0 5 877
0000005555 FZÚB 21 681 0 0 21 681
0000006000 Odbor technický 298 888 0 46 158 345 046
0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 353 426 0 29 756 383 182
0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 661 0 0 661
0000009000 Kancelář primátora 15 751 0 0 15 751
<br> Celkem 1 260 556 0 116 838 1 377 394
<br> I <.>
rozpočtová opatření
<br> města Jablonec nad Nisou
v roce 2019
<br>
<br> Daňové příjmy 742 766 0 0 742 766
11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 347 000 0 0 347 000
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 338 000 0 0 338 000
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 37 766 0 0 37 766
<br> 15 Majetkové daně 20 000 0 0 20 000
<br> Nedaňové příjmy 116 598 0 14 987 131 585
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 98 516 0 9 750 108 266
<br> 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 7 917 0 5...
Rozklikávací rozpočet
Rozklikávací rozpočet GORDIC
Rozpočet města v příloze Jabloneckého měsíčníku 3/2019
(I)
<br> Rozpočet města na rok 2019
B Ř E Z E N 2 0 1 9 – P Ř Í L O H A J A B L O N E C K É H O M Ě S Í Č N Í K U
<br> www.mestojablonec.cz,mujablonec@mestojablonec.cz
<br> Při jeho přípravě je nutné stanovit hledis-
ka,která budou rozhodující pro zvolení
fiskální politiky.Při sestavování rozpočtu
města na rok 2019 jsme se rozhodli vychá-
zet primárně z požadavku zachovat trend
navyšování investic,zvláště v porovnání
s lety 2016 a 2017,a udržet směry nazna-
čené ve střednědobém výhledu rozpočtu
města.Dalším důležitým východiskem
tvorby rozpočtu bylo nezvýšit zadlužení
města a maximální snaha o využití do-
stupných zdrojů financování.Zde mám na
mysli získávání dotací ať již krajských <,>
státních či dotací evropských.Cílem naší
snahy bylo sestavit rozpočet tak,abychom
mohli nejen dostát již uzavřeným smluv-
ním závazkům a dokončit projekty započa-
té v minulosti,ale vytvořili i zdroje nutné
k dosažení vlastních priorit a uskutečnění
projektů,které jsme si předsevzali,a to za
předpokladu udržení stabilizace hospoda-
ření města <.>
<br> Čtyři témata
Tvorba rozpočtu byla z mého pohledu pod-
míněna čtyřmi okruhy problémů,se který-
mi se musíme vyrovnat a které bych vám
rád představil <.>
<br> V prvé řadě se jedná o nárůst mandator-
ních výdajů.Jsou to výdaje,které musí být
do rozpočtu zařazeny <.>
<br> V našem případě se jedná o nárůst výda-
jů na autobusovou městskou hromadnou
dopravu.Aby mohla být zachována ve stej-
ném rozsahu a kvalitě i po 26.1.2019,bu-
dou výdaje města s tím spojené vyšší o 26
milionů korun <.>
<br> Řádově o miliony se navýší naše spoluú-
čast na provoz tramvajové linky č.11 do
Liberce <.>
<br> Nárůst cen energií si vyžádá dalších
16 milionů korun.Jedná se o elektřinu
a plyn,které jsou zapotřebí k provozu škol <,>
školek,kulturních a sportovních zařízení
a i k chodu úřadu <.>
<br> Dalším výdajem,s jehož navýšením mu-
síme počítat,je úhrada vyšších nákladů
souvisejících s likvidací komunálního od-
padu,zvláště toho tříděného tak,aby dopa-
dy na z...
Schválený Rozpočet města Jablonec nad Nisou 2019
Příjmy včetně financování Rozpočet strana č <.>
ORJ Popis 2 019
<br> 0000000999 Městská policie 2 004 3
0000001000 Kancelář tajemníka 15 377 4
0000002000 Odbor správní 15 342 5
0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 260 6
0000004000 Odbor humanitní 5 119 7
0000005000 Odbor ekonomiky 1 053 794 8
0000005555 FZÚB 21 681 10
0000006000 Odbor technický 94 632 11
0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 46 816 14
0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 2 995 15
0000009000 Kancelář primátora 1 536 16
<br> Celkem 1 260 556
<br> Výdaje včetně financování Rozpočet
ORJ Popis 2 019
<br> 0000000999 Městská policie 38 649 17
0000001000 Kancelář tajemníka 179 405 18
0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 35 204 23
0000004000 Odbor humanitní 162 762 24
0000005000 Odbor ekonomiky 148 252 27
0000005111 Péče o zaměstnance 5 877 29
0000005555 FZÚB 21 681 30
0000006000 Odbor technický 298 888 31
0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 353 426 39
0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 661 43
0000009000 Kancelář primátora 15 751 44
<br> Celkem 1 260 556
<br> Seznam investičních akcí 48
<br> Rozpočet města
<br> Jablonec nad Nisou
<br> na rok 2019
<br> Pozn.: veškeré údaje v rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč
<br>
<br> Daňové příjmy 742 766
<br> 11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 347 000
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 338 000
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 37 766
<br> 15 Majetkové daně 20 000
<br> Nedaňové příjmy 116 598
<br> 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 98 516
<br> 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 7 917
<br> 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 7 008
<br> 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 3 157
<br> Kapitálové příjmy 7 000
<br> 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 7 000
<br> Přijaté transfery 123 500
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 77 131
<br> 42 Investiční p...

Načteno

edesky.cz/d/3116592

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz