« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Schválené rozpočty městských společností na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o.
Příloha č.1 DZ
<br> Oček <.>
Technické služby Jablonec n.N <.>,s.r.o.Rozpočet skutečnost
Částky bez DPH 2018 2018
<br> Náklady 104 957 116 986 110 755
Výnosy - vlastní 105 517 125 881 111 176
Zisk/Ztráta 560 8 895 421
Investiční dotace města - VO 0 0 0
Provozní dotace města - VO 0 0 0
Dotace provozu WC 0 0 0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem -406 -56 600
Z toho - vyjmutí odpisů (-) -6 406 -6 406 -5 900
<br> Z toho - investiční výdaje 6 000 6 350 6 500
<br> Náklady 104 957 116 986 110 755
Materiál,DDHM 28 090 28 020 28 950
Vodné,stočné 197 205 210
Elektrická energie 5 600 6 080 6 100
Plyn 560 550 580
Opravy a udržování 2 900 3 100 2 900
Cestovné zaměstnanců 40 75 80
Náklady na reprezentaci 20 15 20
Ostatní služby - nájemné 250 300 300
Ostatní služby - práce na smlouvu 15 100 21 000 15 800
Ostatní služby - reklama propagace 5 4 5
Mzdy zaměstnanců 26 200 28 180 28 200
Odměny Dozorčí radě,jednatelům 990 1 286 1 200
Sociální a zdravotní pojištění 8 987 9 906 10 110
Ostatní sociální náklady 1 500 1 710 1 850
Daně,popl <.>,pokuty,penále 285 300 400
Dary 10 12 10
Ostatní nerozlišené služby 1 300 1 590 1 300
Prodaný majetek a materiál 5 800 5 482 5 800
Odpisy 6 200 6 406 5 900
Finanční náklady a pojistné 883 920 900
Ostatní nerozlišené 30 42 30
XXXXX XXXXX XX X XX
Daň z příjmu - kalkulovaná X 1 800 100
Výnosy 105 517 125 881 111 176
Tržby za pronájmy 198 150 40
Ostatní tržby - reklamy a jiné 300 200 20
Tržby z prodeje a služeb 95 809 111 400 102 036
z toho pro Město Rámcová smlouva 67 415 77 700 71 439
z toho pro Město jiné plnění - rozpočet 3 498 9 700 4 597
z toho pro Město jiné plnění 5 000
z toho ostatní tržby a výnosy 24 896 24 000 21 000
Úroky 0 0 0
Tržby z prodeje majetku a materiálu 7 630 7 300 7 780
Ostatní provozní výnosy - dotace (ÚP aj.) 1 200 831 900
Ostatní finanční výnosy 380 6 000 400
<br> V Jablonci n.N.22.10.2018 XXXXX XXXXXXXXX,finanční manažerka
Mgr.XXXXX XXXXXXX,jednatel
<br> Návrh
rozpočtu
<br> XXXX
<br>
<br>
<br> Organizace je zapsána v OR u...
SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o.
Skutečnost Schválený Upravený Očekávaná Rozpočet
Společnost s ručením omezeným rozpočet rozpočet skutečnost na rok
<br> 2017 2018 2018 2018 2019
<br> 3412 - SPORT Jablonec n.N <.>,s.r.o.21 630 26 844 27 752 27 752 27 062
<br> bez DPH
<br> Náklady 43 510 45 476 46 384 47 605 47 712
<br> Výnosy - vlastní 22 053 19 340 19 340 20 166 20 250
<br> Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města 0 0 0 0 0
<br> Zisk(-) / Ztráta(+) 21 456 26 136 27 044 27 440 27 462
<br> Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 21 630 26 844 27 752 27 752 27 062
<br> z toho: investiční dotace zřizovatele 147 1 408 1 408 1 408 0
<br> Nepokryté náklady ( -Zisk/+Ztráta ) - bez odpisů -719 0 0 529 0
<br> Vyrovnávací položky - finanční tok celkem -545 708 708 841 -400
<br> Z toho - vyjmutí odpisů (-) -692 -700 -700 -567 -400
<br> Z toho - investiční výdaje (+) zřizovatel 147 1 408 1 408 1 408 0
<br> Z toho - mimoř.prov.dotace 0 0 0 0 0
<br> Náklady 43 510 45 476 46 384 47 605 47 712
<br> Materiál,DDHNM do 3tis.Kč 1 252 850 1 050 1 495 1 100
<br> DDHM odkoupený od města 0 0 0 0 0
<br> Teplo 4 183 4 686 4 686 3 522 3 054
<br> Vodné,stočné 3 560 3 520 3 520 3 225 3 239
<br> Elektrická energie 4 999 5 992 5 992 5 498 9 036
<br> Plyn 791 900 900 749 969
<br> Pohonné hmoty 172 174 174 148 150
<br> Prodané zboží 0 0 0 0 0
<br> Opravy a udržování - běžné 1 409 1 002 1 358 1 312 1 170
<br> Opravy a udržování - mimořádné 0 0 0 0 0
<br> Cestovné zaměstnanců 41 60 60 1 50
<br> Náklady na reprezentaci 18 16 16 19 15
<br> Ostatní služby - leasing,úvěr.splátky 174 167 167 174 167
<br> Ostatní služby - služby TJ 648 0 0 0 0
<br> Ostatní služby - nájem Městu 962 1 016 1 016 1 002 1 024
<br> Ostatní služby - subdodávky apod.3 479 2 838 2 978 3 611 3 100
<br> Ostatní služby - reklama,propagace 336 300 300 331 300
<br> Ostatní služby - bartery reklamní 0 0 0 0 0
<br> Mzdy zaměstnanců 13 980 16 129 16 161 16 981 16 300
<br> OOV - ost.os.výdaje 0 0 0 0 0
<br> Zdravotní pojištění 1 219 1 386 1 386 1 495 1 500
<br> Sociální p...
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s.
Schválený Upravený Očekávaná Rozpočet
<br> Městské divadlo Skutečnost rozpočet rozpočet skutečnost na rok
<br> 2017 2018 2018 2018 2019
<br> 3311 - Městské divadlo Jablonec n.N.10 765 10 826 11 026 11 012 11 080
<br> Náklady 21 902 21 399 21 599 21 524 21 875
Výnosy 11 385 10 499 10 499 10 671 10 556
Zisk-ztráta -10 517 -10 900 -11 100 -10 853 -11 319
Příspěvek vč.vyrovnávacích pol.10 765 10 826 11 026 11 012 11 080
Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 248 -74 -74 159 -239
Z toho - vyjmutí odpisů (-),ostatní (-) -217 -174 -174 -180 -239
Z toho - vyjmutí ztráty z činnosti (-) 251 0 0 243 0
Z toho - investiční výdaje (+) 214 100 100 96 0
<br> Náklady 21 902 21 399 21 599 21 524 21 875
<br> Materiál,DDHM 572 375 375 368 348
<br> elektro a tech.materiál 44 40 40 40 40
<br> kancelářský materiál 49 60 60 56 40
<br> propagační materiál 126 35 35 35 35
<br> čistící a hygienické prostředky 38 30 30 28 33
<br> tisk a odborná literatura 7 10 10 10 10
<br> XXX X X X X X
<br> DDHM XXX XX 60 53 50
Ostatní/PHM,projekty,granty-
dramaturgie,květiny,ochr.pomůcky 189 140 140 146 140
<br> Teplo 736 788 788 688 816
<br> Vodné,stočné 151 150 150 120 121
<br> Elektrická energie 317 366 366 340 544
<br> Prodané zboží- bar 116 0 0 0 0
<br> Oprava a udržování 103 100 100 121 100
<br> Cestovné zaměstnanců 57 60 60 37 50
<br> Náklady na reprezentaci 45 50 50 53 50
<br> ředitel 39 45 45 46 45
<br> správa rada 6 5 5 7 5
<br> Ost.služby 13 231 12 481 12 681 12 720 12 630
<br> honoráře 10191 9 531 9 731 9 500 9 600
<br> tisk a výlep plakátů 467 500 500 450 500
<br> telefon+ internet 77 75 75 65 105
<br> poštovné 73 75 75 81 75
<br> revize a tech.Školení 148 165 165 204 305
<br> školení 25 35 35 25 30
<br> napojení PCO a ostraha 481 510 510 510 510
<br> nájemné a půjčovné -Město 302 270 270 273 270
<br> doprava 37 37 37 33 37
<br> odvoz odpadu 19 18 18 21 20
<br> ladění klavírů 14 15 15 13 15
<br> inzerce,reklama,PR 564 535 535 580 438
<br> softwarové služby 123 110 110 273 120
<br> agentážní či...
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.
Schválený Upravený Očekávaná Rozpočet
Skutečnost rozpočet rozpočet skutečnost na rok
<br> 2017 2018 2018 2018 2019
<br> CELKEM 11 563 12 249 12 249 12 249 12 389
<br> vč.DPH
Náklady 14 393 14 858 14 858 14 659 15 218
Výnosy - vlastní 3 039 2 609 2 609 2 760 2 829
Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města 0 0 0 0
Zisk/Ztráta -11 354 -12 249 -12 249 -11 899 -12 389
Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 11 563 12 249 12 249 12 249 12 389
z toho: investiční dotace zřizovatele 209 0 0 0 0
Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 209 0 0 350 0
Z toho - vyjmutí odpisů (+-HV) -1 300 -724 -724 -724 -724
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 209 0 0 0 0
Náklady 14 393 14 858 14 858 14 659 15 218
<br> Materiál,DDHM 2191 2 351 2 351 2 113 2 050
Teplo 0 0 0 0 0
Vodné,stočné 31 31 31 30 31
Elektrická energie 170 170 170 150 240
Plyn 170 170 170 170 255
Prodané zboží 452 350 350 575 550
Opravy a udržování 31 80 80 50 80
Cestovné zaměstnanců 116 130 130 89 130
Náklady na reprezentaci 37 50 50 40 50
Ostatní služby 3954 3 857 3 857 3 964 3 998
Mzdy zaměstnanců 4014 4 708 4 708 4 536 4 708
OOV - ost.os.výdaje 304 352 352 266 352
Sociální pojištění 990 1 177 1 177 1 089 1 177
Zdravotní pojištění 360 428 428 409 428
Ostatní sociální náklady 148 150 150 150 150
Daně,popl <.>,pokuty,penále 12 5 5 169 170
Jiné ostatní náklady 50 70 70 89 70
Odpisy 1300 724 724 724 724
Pojistné 62 55 55 45 55
Tvorba a zúčtování opravných položek 0 0 0 0 0
XXXXX XXXXX X X X X X
Daň z příjmu z vedlejší činnosti 0 0 0 0 0
Výnosy 3 039 2 609 2 609 2 760 2 829
<br> Tržby z prodeje služeb 951 1 260 1 260 1 149 1 200
Tržby z prodeje zboží 596 600 600 806 850
Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje majetku 11 0 0 21 30
Ostatní provozní výnosy - dotace (cizí) 118 0 0 0 0
Ostatní provozní výnosy 63 25 25 60 25
Ostatní provozní výnosy - odpisy 1 300 724 724 724 724
Úroky 0 0 0 0 0
Jiné ostatní výnosy 0 0 0 0 0
<br> Investiční část:
<br> Zdroj:
investiční dotace zřizovatele 209 0 0 0 0
<br> vlastní zdr...
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o.
Eurocentrum Jablonec n.N <.>,s.r.o.Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet
<br> středisko Kina na rok rozpočet skutečnost na rok
<br> 2017 2018 2018 2018 2019
<br> 3392 - Eurocentrum JBC s.r.o.2 895 5 763 5 673 5 607 5 242
<br> bez DPH
<br> Náklady 8 354 8 526 8 526 8 600 7 948
Výnosy-vlastní 5 492 5 505 5 505 5 650 5 148
Zisk-ztráta -2 862 -3 021 -3 021 -2 950 -2 800
Příspěvek vč.vyrov.položek 2 895 5 763 5 673 5 607 5 242
<br> Vyrovnávací položky - finanční tok 33 2 742 2 652 2 657 2 442
Z toho - odpisy (-),HV +,čas.rozl.+ 50 -58 -58 -53 -58
Z toho - investiční výdaje,ostat.(+) 2 800 2 710 2 710 2 500
<br> Náklady 8 354 8 526 8 526 8 600 7 948
<br> Náklady na prodané zboží 66 90 90 82 0
Materiál (spotřební) 156 150 150 169 150
Materiál - DDM 38 50 50 55 50
<br> Teplo 305 371 371 364 323
Vodné,stočné 28 23 23 25 30
Elektrická energie 189 179 179 171 317
Plyn 0 0 0 0 0
Oprava a udržování- (areál) 67 67 67 67 67
Opravy a udržování -běžné 316 155 155 54 150
Cestovné zaměstnanců 7 25 25 12 35
Náklady na reprezentaci 7 10 10 0 10
Ost.služby - leasing 0 0 0 0 0
Ost.služby - služby -režie 421 640 640 889 440
Ost.služby - nájem Městu 67 0 0 67 0
Ost.služby - půjčovné+přeprava 2 492 2 704 2 704 2 583 2 380
Ost.služby - akce,Kinofest 83 120 120 180 260
Ost.služby - provize,přefakturace 0 0 0 0 0
Ost.služby - propagace EUC+ Kina 221 250 250 178 200
Mzdy zaměstnanců 2 546 2 627 2 627 2 545 2 475
Zdravotní pojištění 195 203 203 189 185
Sociální pojištění 549 574 574 529 523
Odměna Dozorčí radě 0 0 0 0 0
Ostatní sociální náklady 55 60 60 75 75
Daně a poplatky,pokuty,penále 106 100 100 109 125
Dary,provize,přefakturace 0 0 0 0 0
Ost.provoz.náklady-granty EU,slavnosti 294 0 0 118 0
Odpisy 68 58 58 53 58
Finanční náklady,pojistné 78 70 70 86 95
XXXXX a škody X X X X X
Mimořádné náklady 0 0 0 0
Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0
Výnosy 5 492 5 505 5 505 5 650 5 148
<br> Tržby z prodeje zboží 110 157 157 110 0
Tržby- vstupné + kurzovné 4 827 5 200 5 200 4 982 4 728
Tržby- kr...

Načteno

edesky.cz/d/3116591

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz