« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024
1
<br> Důvodová zpráva
<br> Obsah:
<br>
1.Komentář k rozpočtovému výhledu Ing.Tesaře
2.Úvěry,leasingy a další dlouhodobé závazky
3.Investice vhodné k realizaci v následujících obdobích
<br>
Příloha – Rozpočtový výhled zpracovaný Ing.Luďkem Tesařem,firma CITY FINANCE
<br>
<br>
<br>
1.Komentář k rozpočtovému výhledu
Ing.Tesaře
<br>
<br>
<br> Rozpočtový výhled od Ing.Tesaře je zpracován na 5 let a analyzuje finanční zdraví
města (rating),trendy,stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení k financování cílů
a uvádí možné hrozby s vlivem na finance,včetně opatření a doporučení <.>
<br> Na několika místech je v materiálu zdůrazňována významnost ukazatele provozního
salda pro hospodaření města.Tento ukazatel je klíčovým údajem pro sledování
finančního zdraví města.Provozní saldo znamená vlastní finance (bez úvěrů),které
městu ročně zbývají na investice,na budoucí obnovu majetku města,na splátky dluhů
či na úspory a tvorbu finančních rezerv.My tento ukazatel hodnotíme každý měsíc po
účetní závěrce a předkládáme ho finančnímu výboru v rámci měsíčních zpráv o
hospodaření.Finanční kondice města v roce 2018 posílila na nový rekord provozního
salda ve výši 227 mil.Kč.Město výrazně překonalo plán.Provozní saldo města se
dostalo v roce 2018 na dosud nejlepší hodnotu 24 % z běžných příjmů,což je hladina
průměru měst v ČR <.>
<br> Rozpočtový výhled neobsahuje kapitálové příjmy a investiční dotace,v případě
jejich zapojení do hospodaření se bude jednat o zdroj pro kapitálové výdaje <.>
<br> Město mělo k 31.12.2018 dluh ve výši 200 mil.Kč (rozpočet 2019 počítá se
splátkami ve výši 41,7 mil.Kč,tj.zůstatkem nesplacených úvěrů k 31.12.2019 ve
výši 158 mil.Kč) a skvěle zajistilo likviditu investic využitím nízkých splátek <.>
Strop bezpečné zadluženosti lze aktuálně stanovit,vzhledem k výsledkům financí
a hospodaření,s opatrností na cca 1,2 mld.Kč <.>
<br> Ing.Tesař hodnotí finanční zdraví Jablonce n.N.velmi kladně – rok 2018 přinesl
<br> opět nejlepší výsledky provozního salda města...

Načteno

edesky.cz/d/3114819

Meta

Nabídka zaměstnání   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz