« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „referent/ka“ oddělení stavebního úřadu Odboru výstavby – stavebního úřadu Městského úřadu Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

referent SU (270,2 kB)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
Město Kolín
zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín
<br>
<br>
<br> v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů,vyhlašuje dne 01.07.2019 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa „referent/ka“ oddělení stavebního úřadu Odboru výstavby –
stavební úřad <.>
<br>
Počet volných pracovních míst: 1
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: město Kolín
Předpokládaný termín nástupu: ihned,dle dohody
<br> Obecná charakteristika pozice:
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášek
k jeho provedení a dalších souvisejících zákonů při územní rozhodování a rozhodování
na úseku stavebního řádu (výkon činnosti na obecném stavebním úřadu),na úsecích
<br> - územního řízení při umisťování staveb,zařízení a terénních úprav jejich změn <,>
změn využití území,dělení a scelování pozemků a ochranném pásmu <,>
<br> - stavebního řádu při povolování staveb,terénních úprav,zařízení a udržovacích
prácí (dále jen „stavba“),povolování jejich užívání a jejich změn,povolování
odstranění stavby,vedení řízení a nařizování odstranění stavby,terénních úprav
a zařízení <,>
<br> - společných ustanovení: vedení řízení a rozhodování o výjimce z obecných
požadavků na výstavbu,vedení řízení a rozhodování o přestupcích,provádění
státního dozoru ve věcech územního rozhodování a stavebního řádu <,>
<br> - vydávání koordinovaného stanoviska,vedení statistických hlášení <.>
a na úseku speciálního stavebního úřadu vede stavební řízení a řízení o povolení
užívání ve věcech místních a účelových komunikací <.>
<br>
Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (9.platová třída +
příplatky dle příslušného nařízení vlády) <.>
<br> Nabízíme:
<br> � zaměstnanecké benefity,např.flexib...

Načteno

edesky.cz/d/3114727

Meta

Stavební informace   Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz