« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích II/334, III/10812, III/33418, III/33326, III/33329, III/3344, III/33417, III/33420 z důvodu uzavírky silnice II/334 v Kouřimi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kourim - oprava povrchu sil. 334 (298,2 kB)
UZAVÍRKA sil.č.||/334 Kouřim st.430 - 4,3 km : ?.Jí: " ' z glěstský úřá'd
<br> 19 " odbo'r do r Karlově: nám : ?B „„ 1'2 31
<br>._ _ :.-“LÚ- _
<br> lll33418
<br> UTOROV
<br> Toušice
<br> |||/33329
<br> Mlékovice
<br> POZOR
<br> POUCIE ČESKÉ EFUBL'KŠ'
<br> KIRAŽISKÉ ŘEDITŠ! Tví POLICIE
<br> ŠŠIŠkDOCĚESKÉi—io KRAJE : RAVN iNSPE ' <.>
<br> 250 10 KOLÍN.VÁQSVCEJÍIĚLKGťN
<br> 25.05.2019 zm :
<br> sne.mm v Kouřimi uzmrňm
<br> sme.M34 \: Kouřimi IP 22 u
<br> !
<br> ' |
<br> 50603
<br> <.>,\.„vvv.|t| uligc k zajlsťenl
<br> Parma Mana
<br> 9.<.> qu Vyparkování vozideřagg důvoggiu VŠ? Ge“ průjezdu autobusů “"" *
<br> „.<.> _.©.- “ od15.7.<.> ' wr - do 26.7 <.>
<br> %.„Je “ 6,3.<.> ©“ _ __ POLICIE ČESKÉ REPUBLEKY 201 9 ' - 9- „„ KRAJSKÉ ŘEDiTELSTVÍ-ROLIGIE - - & STŘEDOČESKÉHUKRME <.>
<br> DUPHAVNÍ iNSPEKTOHÁT' KC—L'ÍN
<br> Rusů 252: K5 KOLÍN,VÁCLNJSF=1ř-.'11 IE <.>
<br> odbor dopravy
<br> Kadavu náměs ' ' 280 12 Kolín j—i _.1£Ě_.__
<br> Mésíšikí'ůra'd ] _ /
<br> EE)
<br> '.' Stará
<br> É “%;—„ '.' Kouřim Ě ".40 -.294
<br> '.-.(mně"
<br> ___-—
<br> Bukač-nv ' '
<br> š <.>
<br> <.>,f <.>
<br> © POLICEE CESKÉ REPUBUKXú
<br> STŘEDOČESKÉHO KRAJE DOPRAVNÍ iNspEKTor—Wr K ÍN 280 IB KOLÍN.VÁCLAVSKÁ 11
<br> 26 06.zrny “Ý—
<br> %$
<br> * „'.<.> aúaígmmd—l +Odb0r ravy Karlov ěst! 78 <.>,280 TÉOIÍNÍ.1.0- 8
<br>.<.> :-_ KRAJSKÉ ŘEDlTELSíVÍ POLICEF
<br> !
<br>.- „j.-J:.<.>.-I
PMU DZ oprava povrchu sil. 334 Kourim (36,5 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
SILNICE ČÁSLAV - HOLDING,a.s <.>
Zbraslavice 331
285 21 ZBRASLAVICE
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 65192/19-noj
OD noj 13812/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 25261282
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/3
<br>
Datum: 27.06.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele společnosti Silnice
Čáslav – holding,a.s <.>,se sídlem: 285 21 Zbraslavice 331,IČ: 25261282 po písemném vyjádření
Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát čj.KRPS-
171407-1/ČJ-2019-010406-DŽ
<br> stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnicích II/334,III/10812,III/33418 <,>
III/33326,III/33329,III/3344,III/33417,III/33420 a místních komunikacích v obvodu působnosti
zdejšího správního úřadu z důvodu uzavírky silnice II/334 v Kouřimi – oprava komunikace
takto:
<br> z důvodu uzavírky silnice II/334 v Kouřimi bude na výše jmenovaných komunikacích osazeno
přechodné dopravní značení dle tří schémat DIO,která jsou přílohou a zároveň nedílnou součástí
tohoto stanovení.Žadatel zajistí umístění DZ B28 - Zákaz zastavení + E 13 „Text nebo symbol“
s uvedením data podle tohoto opatření obecné povahy nejméně 7 dní před dnem dočasného
zákazu <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361...

Načteno

edesky.cz/d/3113906

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz