« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Zveřejnění pronájmu bytu č. 8 o vel. 2+1 na ul. Tylova č.p.652 v Jeseníku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15617011540phpure9jr.pdf
__ „ * Ě Fuzzy—„3m
<br> „„ až.<.> „32%
<br> __t„„„„„„„„„„_„ +
<br> mně—„ua
<br> CN
<br> 9%? Signěr
<br> 2019.06.2711:05:19
<br> c.Monika ř
<br> 52.5.<.>
<br> iw.Puň key: Rmms bits m N
<br> Ing.Bc.Monika Nepejd M slo Jesen k [| 003027:
<br>.<.>.?.<.>.v: <.>
export2udfile0-15617011540phpggomvy.pdf
MĚSTO ]ESENÍK
<br> Oddělení majetku Ing.Bc.Monika ř
<br> 2019.06.2711:05:17 Signer: CN=|ng.Bc.Monika Nepejcl
<br> O=M sto Jesen k [| 003027:
<br> č.j.: MJ/33260/2019/OM/Pec public key;
<br> V Jeseníku dne 28.06.2019
<br> RSA/2048 bits
<br> Zveřejnění záměru města (pronájem bytu,určeného pro sociální bydlení o velikosti 2+1 na ul.Tylova č.p.652 v Jeseníku)
<br> Město Jeseník,Masarykovo nám.č.1/1637,Jeseník,IČO: 00302724,zveřejňuje vsouladu se
<br> zákonem c.128/2000 Sb <.>,o obcích,vplatném znění,záměr města pronajmout níže uvedený nemovitý majetek ve vlastnictví města.Tento záměr byl schválen Radou města v Jeseníku na jejím 19.zasedání dne 24.06.2019,usnesení č.682:
<br>.Byt č.8 o velikosti 2+1 na ulici Tylova č.p.652 (cca 63 m2,4.NP) v Jeseníku,určený pro sociální bydlení,za těchto podmínek a dle důvodové zprávy:
<br> a) čistě nájemné ve výši 54 Kč/m2/měsíc <,>
<br> b) bez povinnosti složit jistiny <,>
<br> c) uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu 1 XXX s možností prodloužení <,>
<br> d) u nájemní smlouvy nelze dát souhlas s podnájmem <,>
<br> e) vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu všechny
<br> předložené nabídky,nebo záměr zcela zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako vyhlášení záměru <.>
<br> Zájemce musí splňovat níže uvedené podmínky dotace,Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku a dle důvodové zprávy:
<br> 1) 2)
<br> 9)
<br> 10)
<br> Je starší osmnácti let <.>
<br> Jedná se o osobu vbytově nouzi dle typologie bezdomovectví ETHOS („Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení v prostředí ČR“),která nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům,rodinný dům,byt,dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely (týká se i členů domácnosti) <.>
<br> Žadatel musí splňovat finanční kritéria,kdy jeho příjem nepřesáhne hranici,uvedenou v bodě č.12) tohoto záměru <.>
<br> Není nájemcem jiného bytu nebo nemovitosti vhodné k bydlení <.>
<br> Nebyl exekučně vystěhován z městského bytu v posledních 2 ...

Načteno

edesky.cz/d/3111205

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz