« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Zveřejnění pronájmu bytu č. 4 o vel. 3+1 na ul. Tylova č.p.652 v Jeseníku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15616997410phpkxdpmh.pdf
__ „ * Ě Fuzzy—„3m
<br> „„ až.<.> „32%
<br> __.„„„,„„.„_w„„„„ *
<br> mně—„ua
<br> 9033 Sigřě'r:
<br> oN= PUÉ key
<br> 2019.06.2711:05:11
<br> c.Monika ř
<br> hu.<.>.<.> d.<.>
<br> Rmms biés M N
<br> Ing.Bc.Monika Nepejd M slo Jesen k [| 003027:
<br>.<.>.?.<.>.<.> n.<.>
export2udfile0-15616997410phpqu4txb.pdf
č.v
<br> MĚSTO ]ESENÍK
<br> Oddělení majetku Ing.Bc.Monikař
<br> 2019.06.2711:05:09
<br> Signer: CN=|ng.Bc.Monika Nepejcl
<br> O=M sto Jesen k [| 003027:
<br> j.: MJ/33254/2019/OM/Pec Public key: Jeseníku dne 28.06.2019
<br> RSA/2048 bits
<br> Zveřejnění záměru města (pronájem bytu,určeného pro sociální bydlení o velikosti 3+1 na ul.Tylova č.p.652 v Jeseníku)
<br> Město Jeseník,Masarykovo nám.č.1/167,Jeseník,IČO: 00302724,zveřejňuje vsouladu se
<br> zákonem 0.128/2000 Sb <.>,o obcích,vplatném znění,záměr města pronajmout níže uvedený nemovitý majetek ve vlastnictví města.Tento záměr byl schválen Radou města v Jeseníku na jejím 19.zasedání dne 24.06.2019,usnesení č.680:
<br>.Byt č.4 o velikosti 3+1 na ulici Tylova č.p.652 (cca 72 m2,B.NP) v Jeseníku,určený pro sociální bydlení,za těchto podmínek a dle důvodové zprávy:
<br> a) čisté nájemné ve výši 54 Kč/mZ/měsíc <,>
<br> b) bez povinnosti složit jistiny <,>
<br> o) uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu 1 XXX s možností prodloužení <,>
<br> d) u nájemní smlouvy nelze dát souhlas s podnájmem <,>
<br> e) vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu všechny předložené nabídky,nebo záměr zcela zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako vyhlášení záměru <.>
<br> Zájemce musí splňovat níže uvedené podmínky dotace,Pravidel pro výběr nájemců městských by_ÍÚ v Jeseníku a dle důvodové zprávy:
<br> 1) 2)
<br> 8)
<br> 9)
<br> 10)
<br> Je starší osmnácti let <.>
<br> Jedná se o osobu vbytové nouzi dle typologie bezdomovectví ETHOS („Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení v prostředí ČR“),která nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům,rodinný dům,byt,dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely (týká se i členů domácnosti) <.>
<br> Žadatel musí splňovat finanční kritéria,kdy jeho příjem nepřesáhne hranici,uvedenou v bodě č.12) tohoto záměru <.>
<br> Není nájemcem jiného bytu nebo nemovitosti vhodné k bydlení <.>
<br> Nebyl exekučně vystěhován z městského bytu v posled...

Načteno

edesky.cz/d/3111195

Meta

Pronájem   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz