« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15616997380phpgaklp2.pdf
_—_-.—-v s :
<br> ' mam-= r.„„ _ _ “a \
<br> i
<br> 9.0 711:04:55
<br> $$$
<br> *.u 3.321? “1% \\_',<.> /
<br> T „ u
<br> <.>,u: 15% 25 zam
export2udfile0-15616997380phpqemwps.pdf
MÉijQ JESENÍK MĚSTSKY URAD IESENIK
<br> v r.CN=|ng.Bc.Monika Nepejcl OddEIenl majetku gZM sto Jesenk[| 003027:
<br> Public key: RSA/2048 bits
<br> Mj/33179/2019/0M/Haj jeseník,12.6.2019
<br> Oznámení občanům (zveřejnění záměrů pronájmu pozemků)
<br> Město jeseník,Masarykovo nám.č.1/167,Jeseník,IČO: 00302724,zveřejňuje vsouladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,záměr pronajmout:
<br> > Pozemkovou parcelu č.659 o výměře 690 m2,část o výměře 640 m2 jako zahradu a část o výměře 50 m2 jako pozemek pod drobnou stavbou,dále část pozemku o výměře 12 m2 z pozemkové parcely č.1312/1,za účelem zahrady,všechny v k.ú.Bukovice u jeseníka (mapka přílohou) <.>
<br> Záměr byl schválen Radou města ]eseníku na jejím 19.zasedání,dne 24.06.2019,usnesením č.673 <.>
<br> Vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu všechny předložené nabídky,nebo záměr zcela zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako vyhlášení záměru.Zájemcům nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a předložením nabídky <.>
<br> Zájemci o pronájem pozemků se mohou k záměru vyjádřit & podat své nabídky,které musí být doručeny na MěU jeseník,ul.Tovární 4/1287,jeseník,oddělení majetku,podatelna &.dveří 303 <,>
<br> do 19.07.2012,do 13:00 hod <.>
<br> Další informace lze získat na oddělení majetku MěÚ jeseník,ul.Tovární 4/1287,kancelář č.303 []aroslava Hajdová,tel.584498184) <.>
<br> Nedílnou součástí je 1 příloha <.>
<br> Ing.Bc.oníka Nepejchal vá vedoucí oddělení majetku
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.6.2019 Svěšeno z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3111192

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz