« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - ČR - Ministerstvo obrany - Oznámení výběrového řízení na zzjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_pozemky MO (1,8 MB)
pZNÁMENÍ VÝBĚROVÉI—IO ŘÍZENÍ
<br> NA ZJIŠTĚNÍ ZAJEMQÚ o KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STAT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
<br> Česká re ublika — Ministerstvo obran zastoupená Ing.Rubešem Hajdukem,Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce nakládání s majetkem,s adresou pracoviště: ČR — MO,Odbor nakládání s nepotřebným majetkem sekce nakládání s majetkem nám.Svobody 4717'4,160 01 Praha 6,(dále jen „oznamovatel“) podle 5 22 odst.1 zák.č.21972000 Sb <.>,o majetku České republiky ajejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů,a podle části páté vyhlášky Ministerstva financí č.6212001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organ izací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že za níže uvedených podmínek
<br> gne 25.6.2019 zahaíuie výběrové řízení (VŘ) na to ředmč kou č o saně od příslušnými variabiln_ími svmbolv (VS):
<br> 77190619 (VS): Žamberk — pozemek p.p.č.2015,k.ú.a obec Dlouhoňovice,okres Ústí nad Orlicí <.>
<br> Pozemek vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha,zeleň,o výměře cca 0,1 ha,se nachází v nezastavěném území obce na okraji lesního porostu a přístup na něj je umožněn z polní cesty (p.p.č.2018) ve vlastnictví obce.Na pozemku se nenachází žádné stavby,inženýrské sítě,ani trvalé porosty <.>
<br> Minimální kupní cena: 7 300,- Kč
<br> Kauce: ] 000,- Kč
<br> Prohlídka: dne 8.7.2019 v 10,00 hod.Sraz u firmy Deekwood s.r.o.Žamberk <.>
<br> Uskutečnění prohlídky jen po předchozí domluvě <.>
<br> Kontakt: V.Hatašová — 973 245 795 nebo hatasova.annm-pce©seznam.cz
<br> 77190620 (VS): Žamberk — pozemek p.p.č.4921,k.ú.a obec Helvíkovice,okres Ústí nad Orlicí.Pozemek vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha,zeleň,o výměře cca 0,2 ha se nachází v nezastavěném území obce.Přístup na pozemek je částečně po polních,či lesních cestách,částečně přes zemědělsky využívané pozemky ve vlastnictví třetích osob.Součástí pozemku je náletový smíšený iesní porost <.>
<br> Minimální kupní cena: 13 900,- Kč
...

Načteno

edesky.cz/d/3110439

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz