« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice II/125 včetně její přeložky, II/328, III/3284, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací z důvodu opravy traťového úseku Kolín - Velký Osek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uzavirka komunikaci - zel. prejezdy - trat Kolin - Velky Osek (109,4 kB)
fru— T" 1 km: aupixtqo :uaanuz udop wan“ '— oTa
<br> _ __ _.<.>,<.> _- (mw) Nnox - Ariga; — (mw) ma 1 maso (znamym wm
<br>._slngzn nun
<br> mp1.: un M JW
<br> “__" "_á's'u—lTJF- um.-o> htacrzík “Ehm Fund Mid.nl npmg Mid Ea “ng gap-5,— WL
<br> uanam ausmap
<br> gu.|f.3|non apnq urnumu apndugdh 'uamzn apnq LLSEd pzalŠJd ""12 m JJ al 515.55; npzaimd ["st'u qungíqo emag
<br> umg'g 3) a! Bistd npzaíagd Jsa-.n i_lungfqo emag
<br> unm'z :) af ggggd npzafagd Asa.: aupzfqn mugo
<br> meu muprgch eu _IuBÍDdL'H _—
<br> n—Sbu naunglqo eu _mafudm
<br> neu; nnungrqn pu guafuden _—
<br> L-seu guazďqg __
<br> u ':5- =n5| 't'thdl 'ZZdI u; ta bir-“v: !Urudvn armad
<br> d\x 5013—-
<br> u ;sf:?.'-.'.'r:\yn'v'—u1u>: un ma N).-,I 1121.01“ ÍdÍiN' ““U“- L'OG
<br> r
<br> u
<br> i ?
<br> I
<br> ar.*.—15.r-' nm:-:o: m;:u : l!i:)f"|(_':d p: : s',:—_'a.u-'-71::._.|.en *= [*.'/a?! M.; !Í"._i!.-J.:“H si,:fšfšgl -"' :“.d hil-J fl _ BZ GL [- u! ZL 087.BL „.LI OADHEN M dop Joqpo 5:90 Msasgw
<br> ff & 9x
PMU DZ oprava trati Kolin - Velky Osek - uzavirka zel. prejezdu (37,6 kB)
<.> /2 Městský úřad Odbor dopravy Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II Chládek & Tintěra,a.s.Nerudova 1022/16 Předměstí 412 01 LITOMĚŘICE Vaše čj.(zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MUKOLIN/OD 65061/19-noj OD noj 13709/2019 XXXX XXXXXXXX XXX XXX XXX jana.novakova@mukolin.cz IČ: XXXXXXXX Počet listů: Příloh/listů: 1 1/1 Datum: 26.06.2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu společnosti Chládek a Tintěra,a.s,se sídlem: Nerudova 1022/16,412 01 Litoměřice,IČ.: 62743881 podaného v zastoupení na základě plné moci společností Dopravní značení K.H <.>,s.r.o <.>,IČ: 03893278,se sídlem: Potoční 259,284 01 Kutná Hora a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín – DI čj.KRPS-155646-1/ČJ-2019-010406-DOŽ stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1 a 4,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů přechodnou úpravu dopravního značení silnice II/125 včetně její přeložky,II/328,III/3284,místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací z důvodu opravy traťového úseku Kolín - Velký Osek za uzavírky veřejně přístupných účelových komunikací v k.ú.Sendaržice a místní komunikace v k.ú.Veltruby v obvodu působnosti našeho správního orgánu takto: při opravě traťového úseku Kolín – Velký Osek za uzavírky veřejně přístupných účelových komunikací a místní komunikace v místě železničních přejezdů P3577,P3578,P3579 a P3580 bude na výše uvedených komunikacích osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanove...

Načteno

edesky.cz/d/3108350

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz