« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice III/32713 v obci Krakovany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krakovany - sil. 32713 - vod. pripojka cp. 38 (140,5 kB)
1.1 <.>
<br> T::
<br> 4 _— "„lř" \ *? Š'- _ tm; _
<br> Cernovský.Zbyněk ' __ _ Vodovodní přípojka ' “ ="; '; * Krakovany 38 *"
<br> _ É'“.<.> - !jť'h _.'.\_.“T".<.> a-"" '.<.> “ l|'-"".<.> _ " \\“-.' ' H- %.1 ".n-'.' 11.".<.> '
<br> EI'LŽ.a
<br>.<.> I'.-.“V'—$a Emir-25121 “f:—.*W'CĚIH-ůrm.?
<br> :|.<.> --_- | | | - |
PMU DZ vod. pripojka Krakovany cp. 38 - sil. 32713 (35,6 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Zbyněk Černovský
Hnykova 49
280 02 KOLÍN
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 64075/19-noj
OD noj 13569/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 24.06.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele pana Zbyňka
Černovského,bytem: Hnykova 49,280 02 Kolín a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie
Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát ze dne 24.6.2019
<br> stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení silnice III/32713 v obci Krakovany z důvodu
stavby vodovodní přípojky pro čp.38 takto:
<br> při realizaci uvedené stavby bude na silnici III/32713 v Krakovanech osazeno přechodné dopravní
značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s příslušným ustanovením zákona
č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s ČSN
EN12899-1 a ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 66.Městský úřad Kolín – odbor dopravy si
vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit,jestliže to bude
vyžadovat změna provozu nebo v...

Načteno

edesky.cz/d/3108349

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz