« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Pravidla města Jeseník pro výstavbu a přijetí nově budované a stávající infrastruktury a souvisejících pozemků do vlastnictví města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15616275130phpmiycxe.pdf
Pravidla města Jeseník pro výstavbu a převod nově budované a stávající infrastruktury a souvisejících
<br> pozemků do vlastnictví města
<br> Stránka 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTO
JESENÍK
<br> PRAVIDLA MĚSTA JESENÍK PRO VÝSTAVBU A PŘEVOD
NOVĚ BUDOVANÉ A STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURY A
<br> SOUVISEJÍCÍCH POZEMKŮ DO VLASTNICTVÍ MĚSTA
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vydal:
Zastupitelstvo
města
<br> Číslo usnesení: 178
<br> Nabývá
platnosti:
<br> 20.06.2019 Nabývá účinnosti: 01.07.2019
<br> Správce: Oddělení majetku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pravidla města Jeseník pro výstavbu a převod nově budované a stávající infrastruktury a souvisejících
<br> pozemků do vlastnictví města
<br> Stránka 2
<br>
<br> OBSAH
<br>
<br> Čl.I Úvodní ustanovení
<br> Čl.II Postup administrativního procesu převodu veřejné infrastruktury
<br> Čl.III Převod stávající infrastruktury
<br> Čl.IV Podmínky převodu infrastruktury
<br> Čl.V Typ převodu – finanční způsob převodu
<br> Čl.VI Ostatní ujednání
<br> Čl.VII Závěrečná ustanovení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pravidla města Jeseník pro výstavbu a převod nově budované a stávající infrastruktury a souvisejících
<br> pozemků do vlastnictví města
<br> Stránka 3
<br>
<br>
<br> Čl.I – Úvodní ustanovení
<br> Tato Pravidla města Jeseníku pro výstavbu a převod nově budované a stávající infrastruktury a
souvisejících pozemků do vlastnictví města (dále jen „Pravidla“) stanovují technické a procesní
podmínky pro projektovou přípravu,výstavbu a následný převod veřejné technické a dopravní
infrastruktury (dále jen „TDI),která po dokončení přejde do majetku města Jeseníku,a to včetně
souvisejících pozemků <.>
<br>
Tato Pravidla jsou určena všem investorům a stavebníkům na území města (katastrální území
Jeseník,Bukovice u Jeseníka,Seč u Jeseníka).Jsou podkladem pro zpracování dokumentace pro
územní rozhodnutí,sta...

Načteno

edesky.cz/d/3108315

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz